Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Elin, 2007. Kronisk gastroenterit hos hund med avseende på histopatologisk bild och förekomst av Helicobacter spp. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

It is well known that dogs often have Helicobacter spp in their stomach. The importance of these bacteria in the development of gastrointestinal disease in dogs is still unknown. In humans, Helicobacter pylori is a causative agent of chronic gastritis and gastric ulcers. In contrast to humans, dogs seldom harbour naturally acquired H. pylori. Instead they are more often colonized by other Helicobacter spp, like Helicobacter bizzozeroni, Helicobacter salomonis and Helicobacter felis. Usually different species are present simultaneously, which makes it difficult to know if some species are responsible for the symptoms or if all species are normal inhabitants of the stomach. The widespread occurrence of Helicobacter spp in dogs also makes it difficult to find bacteria-free control groups. Despite the uncertainty about the role of Helicobacter spp in the pathogenesis of gastritis, there are treatment recommendations in the literature, often combinations of antibiotics and antacids.

This investigation is part of a larger study, with the aim to identify Helicobacter spp in stomach, saliva and faeces in healthy dogs and in dogs with signs of gastrointestinal disease. In addition, the histopathological appearance of the stomach was investigated, and correlated to presence of Helicobacter spp.

The occurrence of Helicobacter spp in the stomach and the histopathological appearance of the mucosa were investigated in 7 family dogs with signs of gastrointestinal disease and in 5 healthy colony dogs without signs of gastrointestinal disease. The presence of Helicobacter spp in saliva and faeces was investigated in the two groups and in 17 healthy family dogs without signs of gastrointestinal disease. Helicobacter-bacteria were identified with polymerase chain reaction (PCR) and light microscopy of histological sections.
The results show that Helicobacter spp are common in saliva, faeces and gastric mucosa in both healthy dogs and in dogs with signs of gastrointestinal disease. In general, the healthy colony dogs showed higher degree of abnormal histopathological findings than did the dogs with signs of gastrointestinal disease. Helicobacter spp were found in stomachs from dogs in both groups. This study could not correlate occurrence of Helicobacter spp to occurrence of gastrointestinal disease.

,

Man vet att hundar härbärgerar Helicobacter spp i magsäcken. Det är dock inte
klarlagt vilken betydelse dessa bakterier har för utveckling av sjukdom i mage och
tarm hos hund. Hos människa spelar Helicobacter pylori en viktig roll för utveckling
av gastrit och ulcus ventriculi. Hundar har, till skillnad från människa, sällan naturlig
förekomst av H. pylori, istället dominerar andra arter såsom Helicobacter
bizzozeroni, Helicobacter salomonis och Helicobacter felis. Ofta ses flera arter
samtidigt, vilket gör det svårt att veta om några arter eventuellt ger upphov till
symptom eller om alla arter är normalflora. Den utbredda förekomsten av
helicobacterbakterier hos hund gör det dessutom komplicerat att hitta bakteriefria
kontrollgrupper. Trots ovissheten om vad Helicobacter spp betyder för patogenesen
vid gastrit, finns behandlingsrekommendationer i form av olika kombinationer av
antibiotika och syrareglerande farmaka i litteraturen.
Denna undersökning är en del av en större studie med syfte att kartlägga förekomsten
av helicobacterbakterier i magsäck, saliv och feces hos friska hundar samt hos hundar
med symptom på gastrointestinal sjukdom, för att se om grupperna skiljer sig åt.
Målsättningen är också att karaktärisera den histopatologiska bilden i magsäcken hos
friska hundar och hundar med symptom på gastrointestinal sjukdom och korrelera
den till förekomst av Helicobacter spp och helicobacterart.
Förekomsten av helicobacterbakterier i magsäcken och magsäckens histopatologiska
bild undersöktes hos 7 familje/sällskapshundar med kroniska kräkningar samt hos 5
undervisningshundar utan symptom på gastrointestinal sjukdom.
Helicobacterförekomst i saliv och avföring undersöktes hos hundarna i de båda
grupperna samt hos ytterligare 17 friska familje/sällskapshundar.
Helicobacterbakterier påvisades med polymerase chain reaction (PCR) och med
ljusmikroskopisk undersökning av histologiska snitt från magsäcken.
Resultaten visar att Helicobacter spp är vanligt förekommande hos både friska
hundar och hundar med symptom på gastrointestinal sjukdom. De friska
undervisninghundarna hade generellt mer höggradiga histopatologiska förändringar i
sina magsäcksbiopsier än hundarna med symptom på gastrointestinal sjukdom.
Helicobacter spp fanns i magsäcken hos hundar från båda grupperna. I den här
studien kunde förekomst av Helicobacter spp således inte korreleras till sjukdom.

Main title:Kronisk gastroenterit hos hund med avseende på histopatologisk bild och förekomst av Helicobacter spp
Authors:Lindell, Elin
Supervisor:Trowald-Wigh, Gunilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:19
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:helicobacter, gastrit, kräkningar, gastroenterit, bakterier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7253
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 08:23
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 08:23

Repository Staff Only: item control page