Home About Browse Search
Svenska


Siekas, Ann-Charlott, 2006. Populationsstruktur och genetisk analys av exteriöra egenskaper hos svensk ardenner. SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
403kB

Abstract

The purposes of this study were to estimate genetic and phenotypic parameters for conformation traits in Swedish Ardenner, a heavy draught horse, and to investigate the inbreeding status of the population. Additionally, a breeding scheme proposal was created, based on the results achieved in the study.

The data studied were obtained from the Swedish Horse Board and from the Swedish Ardenner Association. The data included 1632 three-year-old horses, mainly mares, and 356 stallions, judged between 1986 and 2005 at conformation shows. The traits studied were type, head-neck-body, legs, walk and trot at hand, total score and height at withers. Additional traits studied for stallions were circumference of chest and cannon bone. To analyse the data an animal model was used. Heritability varied for three-year-olds between 0.09 and 0.35 and for stallions between 0.003 and 0.04. Heritability for height at withers was 0.72 and 0.11 for the three-year-olds and stallions, respectively. For stallions the heritabilities for circumference of chest and cannon bone were 0.09 and 0.26. The genetic correlations between the conformation traits were positive for three-year-olds and for the stallions the correlations varied between positive and negative values.

For the inbreeding analysis the data included 16 387 horses, born between 1900 and 2004. The average coefficient of inbreeding for all horses with at least four generations (PEC >0.8) in their pedigree was 1.2 %. For horses born 2004 with PEC>0.8 the average coefficient was 1.66 %. The effective population size (Ne) was estimated to 227 animals in 2002, the inbreeding effective size (NeF) calculated for the period 1997-2004 was 550 horses and the variance effective populations size (NeV) was 184 horses. The variance effective population size was estimated for the period 1989-1996.

The heritability and correlations of the three-year-old horses show a good opportunity to improve the conformation traits by selective breeding. The result of the calculations of inbreeding and effective population size indicate that the risk of problems caused by inbreeding presently is low in the Swedish Ardenner breed.

The proposed breeding scheme suggests that more horses should be shown at the conformations shows. That is to prevent a too early selection and a risk to eliminate good horses before they got to show what they can. More horses should also do the performance test (draught test) in order to provide more information on the individual as well as to the progeny information of sires.

,

I den här studien analyserades genetiska parametrar för premieringsegenskaper hos treåriga
ardennerhästar och hingstar. Populationens inavelsgrad beräknades och ett förslag till
avelsplan gjordes.
Materialet i studien erhölls från Svenska Hästavelsförbundet (SH) samt Avelsföreningen för
Svenska Ardennerhästen. De premieringsegenskaper som analyserades för de treåriga
hästarna var typ (ras och könstyp), huvud-hals-bål, extremiteter, skritt, trav, totalpoäng samt
mankhöjd. För hingstarna analyserades dessa egenskaper samt bröstomfång och
skenbensmått. Antalet treåriga hästar som premierats under åren 1986-2005 var 1632 och
antalet hingstar mellan åldrarna tre till fem år var 356. Av de treåriga hästarna hade 320
uppgifter om mankhöjd och antalet hingstar med mankhöjd, bröstomfång och skenbensmått
var 303, 264 respektive 257. I inavelsstudien ingick 16 387 ardennerhästar födda mellan 1900
och 2004. I analysen beräknades populationens inavelsgrad, koefficienter för
härstamningarnas fullständighet (PEC) samt den effektiva populationsstorleken.
Arvbarheterna för premieringsegenskaperna var låga till medelhöga för de treåriga hästarna
(0,09-0,35) och låga för hingstarna (0,003-0,04). Skattningen av arvbarheten för mankhöjd
var 0,72 för de treåriga hästarna och 0,11 för hingstarna. Arvbarheten för hingstarnas
bröstomfång och skenbensmått skattades till 0,09 respektive 0,26. De låga skattningarna på
arvbarheterna för hingstarna kan bero på det låga antalet djur i analysen samt på att tidig
selektion ägt rum, vilket medfört en minskad genetisk variation i några av egenskaperna, t.ex.
mankhöjd, typ och huvud-hals-bål. De genetiska och fenotypiska korrelationerna för de
treåriga hästarna var alla positiva men för hingstarna varierade korrelationerna kraftigt mellan
negativa och positiva värden.
Den genomsnittliga inavelsgraden ökade med åren. Andelen hästar i den högsta PEC- klassen
(>0,8) med information om minst fyra led i stamtavlan återfanns 24 % av totala antalet hästar
i studien. För samtliga hästar med PEC>0,8 var den genomsnittliga inavelsgraden 1,2 % och
för hästar födda 2004 var den 1,66 %. Den effektiva populationsstorleken (Ne) uppskattades
till 227 individer år 2002, den inavelseffektiva populationsstorleken (NeF) skattades till 550
individer för perioden 1989-1996 och den varianseffektiva populationsstorleken (NeV)
beräknades till 184 djur för samma period.
Arvbarheter samt genetiska och fenotypiska korrelationer för egenskaper bedömda hos
treåringar visar en bra möjlighet att förbättra de exteriöra egenskaperna genom avel.
Resultaten av beräkningar av inavelsgrad och effektiv populationsstorlek antyder att risken för
problem orsakade av inavel för närvarande är låg i rasen.
Förslaget till avelsplan visar en högre andel hästar till premiering som två, tre- och fyraåringar
än tidigare. Detta för att undvika att bra hästar selekteras bort innan premiering och
därigenom inte heller kommer att användas i avel. Fler hästar bör också göra bruksprov. För
att bättre kunna avelsvärdera hingstar och ston bör även valacker visas vid premiering samt
göra bruksprov.

Main title:Populationsstruktur och genetisk analys av exteriöra egenskaper hos svensk ardenner
Authors:Siekas, Ann-Charlott
Supervisor:Näsholm, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:280
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:hästar, arvbarheter, korrelationer, inavel, exteriöra egenskaper, Svenska Ardennerhästen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7297
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7297
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7031 ??
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 09:31
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 09:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics