Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Louise, 2006. A genetic study of summer eczema in Icelandic horses. SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
781kB

Abstract

Several horse breeds around the world have shown sensitivity to biting insects. The horses seem to be particularly sensitive to certain species of the genus Culicoides. The main reaction to the insects' bites is itchiness and some horses itch until wounds appear. In Sweden and the rest of Europe many breeds have been observed to have the problem and as regards Icelandic horses this phenomena is widely discussed. It has been shown that horses exported from Iceland to continental Europe as adults have higher disease prevalence. These horses have less chance to develop a normal immune defense to Culicoides, since no Culicoides have been found in Iceland. Nevertheless, a certain proportion of Icelandic horses born outside Iceland are also affected by the disease, which in Sweden is known as summer eczema.

The aim of this study was to estimate genetic parameters for severity of summer eczema in Icelandic horses born in Sweden. The study is based on information from a questionnaire sent to owners of Icelandic horse in Sweden during the summer of 2005, with questions regarding the status of their horses' eczema. The questionnaire was sent to owners of Swedish born horses after 33 selected stallions. The result is based on the information about 825 horses.

A total of 8 % of the Swedish born horses were affected with summer eczema. Affected dams were more likely to have offspring with eczema, compared with healthy dams. The heritability was estimated at 0.20 ± 0.1 using a sire model and at 0.19 ± 0.1 using an animal model. The fixed effects included in the model were age and geographic location of the horse at present time. Age did not seem to be of significance (p>0.05) for the trait, whereas geographic location on the other hand showed to be significant (p< 0.05) for whether the horse develops eczema or not.

,

Studier har visat att flera hästraser runt om i världen uppvisar en överkänslighet mot
bitande insekter. Hästar har visat sig var mer känsliga mot vissa specifika insekter än
andra. Culicoides är ett av de släkten som är mycket omskrivet då det gäller denna
överkänslighet hos häst. Reaktionen mot insekterna visar sig i huvudsak som klåda,
vilket kan leda till att hästarna kliar sönder sin hud och sår kan uppkomma. I Sverige
och i övriga Europa har detta uppmärksammats hos flera raser och vad gäller
Islandshästen är det mycket omdiskuterat. Det har visat sig att de hästar som
exporterats från Island i vuxen ålder har en högre sjukdomsprevalens då de inte har
haft någon chans att bygga upp ett immunförsvar mot insekten eftersom denna inte
förekommer på Island. Även en viss andel av hästar födda utanför Island är drabbade
av sjukdomen, som i Sverige benämns som sommareksem.
Målet med denna studie var att skatta genetiska parametrarna för graden av
sommareksem hos svenskfödda islandshästar i Sverige. Denna studie bygger på
enkätsvar som samlats in från islandshästägare i Sverige under sommaren 2005.
Enkäten sändes ut till ägare till svenskfödda avkommor efter 33 utvalda hingstar.
Resultatet bygger på information om 825 hästar.
Totalt 8% av hästarna var drabbade av sommareksem. Ston med eksem hade en högre
andel avkommor som också var drabbade av eksem, jämfört med friska ston.
Arvbarheten skattades till 0,20 ± 0,1 med en far modell och 0,19 ± 0,1 med en
djurmodell. De fixa effekterna som användes i modellen var hästen ålder och hästens
geografiska lokalisering i landet. Ålder hade ingen signifikant betydelse (p> 0,05)
medan hästens lokalisering tycks vara av betydelse (p< 0,05) för om hästen utvecklar
eksem eller inte.

Main title:A genetic study of summer eczema in Icelandic horses
Authors:Lindberg, Louise
Supervisor:Grandinson, Katja
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:282
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:horses, genetics, heritability, culicoides, summer eczema, insect hypersensitivity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7299
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7299
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7031 ??
Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:29 Sep 2017 09:38
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 09:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics