Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Martin, 2006. Coordination in the Irish Beef Sector : analyses of partership arrangements. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
367kB

Abstract

Beef production is an important part of the Irish food sector. There are more than one million dairy cows and suckler cows in the country respectively. In 2002 the beef industry's annual turnover was €3.8 billion. In the same year the self sufficiency of beef in Ireland was almost 900 percent which makes the country one of the largest beef exporters in Europe.

The business relation between the primary producers and the processors is generally a transac-tional approach with price as means of control. Despite the large export share, there are indi-cations that the type of solution is not optimizing the profitability in the beef production chain. Better coordination can therefore result in a better profitability.

The aim of the study is to empirically investigate and theoretically explain partial vertical integration in different forms of partnership arrangements between primary producers and processors in Irish beef industry. The project is conducted with financial support from LRF (the Swedish Farmers' Association) and Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry). With the help of Irish expertise four success-ful partnerships in the Irish beef sector were chosen as study objects. During four weeks rep-resentatives from the partnerships were interviewed in Ireland.

The processors in the partnerships are paying the farmers a fixed bonus for the beef in addi-tion to the variable market price. The level of the bonus is higher during times of year when production costs are higher. All the partnerships are based on monetary incentives for the pro-ducer to deliver cattle. If the price is to low the producers can without prior notice, stop deliv-ering cattle which motivates the industry to keep the price at a high level.

The production in one of the partnerships are regulated by the processor while the other part-nerships give the producer the freedom to chose production method as long as the product meets the requirements set up by the processor. The price risk is shared between the producers and the processors by the use of market price and bonus. Fixed prices are preferred by the producers by the risk for the processors for that is too high due to low margins in processing.

The producers are motivated by the fact that the bonus is only paid if the cattle meet certain specification. In one of the partnerships the processor provides free advice to the producers in order to get more consistency in the cattle delivered. All the contracts are kept simple and do not require specific investments that will lock up the producers. Renegotiations are carried out regularly and the production is adjusted by market signals from the retail level.

In two of the cases the producers are organised in a producer group and the price negotiations for all members are conducted by a representative, which lowers the costs of negotiations and gives the producers a better situation of negotiation. A lot of things are coordinated without written contract in order to minimize the risk of expensive law suits. If a conflict occurs, the parties will rather quit the co-operation.

,

Nötköttsproduktionen är en viktig del av Irlands livsmedelsproduktion. Över en miljon vardera
av dikor och mjölkkor producerar råvara till en industri som år 2002 omsatte 3,8 miljarder
euro. Samma år hade Irland en självförsörjandegrad av nötkött på nära 900 procent vilket gör
landet till en av de största exportörerna av nötkött i Europa.
Affärsrelationen mellan primärproducenterna och industrin är oftast en marknadslösning med
pris som det absolut viktigaste styrmedlet. Trots den stora exportandelen finns det indikationer
på att denna lösning inte ger en optimal lönsamhet i produktionskedjan. Bättre samordning
kan i vissa fall leda till en bättre lönsamhet.
Studiens syfte är att empiriskt undersöka och teoretiskt förklara den partiella vertikala integrationen
mellan primärproducenter och processindustrin i olika samarbetsformer inom den
Irländska nötköttssektorn. Projektet är genomfört med ekonomiskt stöd från LRF och Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien. Med hjälp av representanter från University College Dublin
valdes fyra väl fungerande samarbeten ut som studieobjekt. Under en period av fyra veckor
intervjuades representanter från de olika studieobjekten på plats på Irland.
I samtliga samarbeten betalas en fast bonus ut som ett tillägg på grundpriset, vilket varierar
över säsongen. Alla samarbeten är baserade på att det hela tiden finns starka ekonomiska incitament
för producenterna att leverera djur. Om priset är för dåligt kan de utan förvarning sluta
leverera vilket motiverar industrin att hålla ett högt pris.
I ett av fallen är produktionen detaljstyrd från slakteriet medan de andra samarbetena ger stor
frihet för primärproducenten att utforma produktionen så länge slutprodukten uppfyller de
uppsatta kraven. Prisrisken delas mellan parterna genom den fasta bonusen och det marknadsprisbaserade
grundpriset. Fasta priser tilltalar producenterna men innebär för stor risk för industrin
på grund av låga marginaler.
Bonus betalas endast ut on djuren uppfyller vissa specifikationer vilket motiverar producenten
att uppfylla specifikationerna. I ett av samarbetena bistår slakteriet med gratis produktionsrådgivning
för att säkerställa en jämnare kvalité på råvaran. Kontrakten är enkelt uppbyggda
och kräver inte specifika investeringar som låser upp parterna. Omförhandling sker löpande
och styrs av marknadssignaler från detaljhandeln.
Prisförhandlingar sköts i två av fallen centralt vilket minskar förhandlingskostnaderna samt
ger producenterna en bättre förhandlingsposition. Många saker hanteras utan skrivna kontrakt
för att minimera risken för dyra rättegångskostnader. Vid en konflikt går parterna hellre skilda
vägar. I de fall då skrivna kontrakt finns är de mycket enkelt uppbyggda samt lätta att förstå
för alla parter.

Main title:Coordination in the Irish Beef Sector
Subtitle:analyses of partership arrangements
Authors:Andersson, Martin
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:428
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Ireland, beef, coordination, collaboration, contracts, slaughterhouse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6918
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6918
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:18 Sep 2017 10:54
Metadata Last Modified:18 Sep 2017 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics