Home About Browse Search
Svenska


Unge, Fredrik von, 2005. Den svenska mejeribranschen år 2010 : en delfistudie. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
199kB

Abstract

De senaste åren har varit en turbulent tid inom mejeribranschen. På kort tid har många
förändringar skett, både internt inom mejeriföretagen och i deras omgivning. Flera fusioner
har skett, nya samarbeten har ingåtts, nya aktörer har etablerat sig på den svenska marknaden.
Mycket tyder på att även framtiden kommer att medföra många förändringar.

Detta examensarbete avser att kartlägga hur den svenska mejeribranschen kommer att
utvecklas fram till 2010. Studien har gjorts genom att identifiera de viktigaste trenderna och
drivkrafterna för förändring. Med så kallad delfiteknik har de olika drivkrafterna granskats av
tretton sakkunniga, huvudsakligen forskare i ämnet och personer, som är verksamma inom
mejeribranschen. I två frågerundor fick de sakkunniga komma med kommentarer och
ändringar, och utifrån svaren sammanställdes ett scenario för de kommande fem åren.

Mejeriföretagens lönsamhet kommer sannolikt att pressas av att dagligvaruhandeln stärker sin
makt över leverantörerna. Handelns egna varumärken kommer att öka på bekostnad av
mejeriföretagens, och de stora livsmedelskedjorna kommer att sköta en allt större del av
distributionen själva. Genom produktutveckling, nischning och fusioner kan mejeriföretagen
dock bromsa denna utveckling något.

Först något längre fram i tiden är fördjupade samarbeten mellan mejeriföretag och
detaljhandel att vänta. Sådana samarbeten skulle kunna röra produktutveckling och
marknadsföring, men flera faktorer, såsom kostnadsläget i Skandinavien och ömsesidig
misstro, gör att de i nuläget inte är att vänta i större skala.

De kommande fem åren är flera nya fusioner och samarbeten att vänta mellan olika
mejeriföretag. De, som inte följer med i denna utveckling, riskerar sviktande lönsamhet och
konkurrenskraft. Utrymme kommer dock även i framtiden att finnas för mindre, lokala eller
nischade företag.

Eftersom endast medlemmar kan vara ägare till kooperativa företag, är dessa företag
utestängda från kapitalmarknaden, eventuellt med kapitalbrist som följd. För att lösa
kapitalanskaffningsproblemen kan en omorganisering vara en möjlighet. Införande av så
kallade förlagsinsatser kan vara ett alternativ, men det är tveksamt om några omfattande
omstruktureringar kommer den närmaste tiden.

Nyetablerade utländska mejeriföretag samt ökad integration inom EU kommer sannolikt att
medföra en ökad import av mejerivaror. Svensk export kommer antagligen inte att kunna ökas
de kommande åren.

Vegetabiliska produkter som ersättning för mejerivaror kommer att öka. Denna utveckling
kommer emellertid inte att vara så kraftig att den hotar de traditionella mejerivarorna.

Mejeriföretagen kommer kanske att möta ökad konkurrens från andra livsmedels- och
dryckesföretag. Stora internationella dryckestillverkare har nyligen etablerat sig på
marknaden för mjölkdrycker. Detta ger även mejeriföretagen en möjlighet att genom den
uppluckrade definitionen av marknaden ta sig in på dryckesföretagens ursprungliga marknad.

,

The last years have been turbulent for the Swedish dairy industry. Many changes have taken
place on the markets as well as within the firms. Smaller dairy processors have merged, new
strategic alliances have been formed, and new companies have been established. There are
many indicators that major changes are to be expected also in the future.
The purpose of this thesis is to present a forecast about how the Swedish dairy industry will
develop until year 2010. The approach is a Delphi study, implying that the most
knowledgeable experts in the four Nordic countries have responded to a number of scenarios,
constructed by the author. Based on the responses from the 13 experts the author constructed
a new scenario, which the panel participants were asked to react upon. Thereby, the study
arrives at a number of conclusions, which most dairy experts agree upon.
According to the findings, the degree of concentration can be expected to increase as more
mergers are likely. Already today, the Swedish dairy industry is dominated by a few cooperatives.
The profitability of the dairy processors is probably going to decrease as the
retailers are gaining more power. The costumers will buy more private label products, and
fewer products with the dairy processors’ labels. The large food retailers will conduct more of
the physical distribution. The dairy processors may hold back this trend a bit with the help of
product development, a focus on special submarkets, and mergers.
Close collaboration between dairy processors and retailers is not very likely before 2010.
Joint ventures could be profitable for both parties but the high costs for producing dairy
products in Sweden as well as distrust between the parties will make such collaboration difficult.
As only farmers can be members of a co-operative, these firms are excluded from the stock
market, sometimes with lack of money as a result. To avoid this problem, new models of cooperative
organisations may arise. Some co-operatives have already taken some steps in that
direction. It is, however, unlikely that such reorganisation will become extensive.
International food retailers and strengthened economic integration within the EU are two
factors that lead to increased food import. It is likely that imports of dairy products to Sweden
will be much larger than exports from Sweden.
The consumption of “dairy products”, based on vegetable fat, will increase during the next
five years, but not to such a level that these substitutes become a threat to the traditional
products. The large beverage companies have an interest in producing and selling milk based
products. This could be a threat to the dairy co-operatives, but also a possibility for them to
compete on a market where a few beverage companies used to be totally dominating. It is also
possible that large multinational food manufacturers will gain market shares on other dairy
products.

Main title:Den svenska mejeribranschen år 2010
Subtitle:en delfistudie
Authors:Unge, Fredrik von
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:405
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:mejeri, kooperation, delfistudie, fusioner, allianser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6946
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 07:54
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 07:54

Repository Staff Only: item control page