Home About Browse Search
Svenska


Göransson, Kjell, 2000. Samverkan mellan små livsmedelsproducenter : att vinna stordriftsfördelar i marknadsföring. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
258kB

Abstract

Denna uppsats bygger på ett projekt med syfte att öka företags konkurrenskraft genom att formera grupper, där kontaktytorna mellan företag sinsemellan samt mellan företag och universitet skall utökas och därmed ge utbyte av viktiga erfarenheter. Uppsatsen beskriver fem småföretag som producerar livsmedel och har arbetat i en innovationscirkel med ovanstående syfte. Dessa fem företag, Nordupplandsgruppen, har identifierat ett gemensamt intresse under dessa innovationscirkelträffar, nämligen att genom samverkan lösa det avsättningsproblem som finns hos företagen. Syftet med uppsatsen är att utreda företagens möjligheter att lösa detta problem genom att samverka inom marknadsföring och försäljning.

Företagens problem med att få avsättning för sina produkter med bättre lönsamhet har visat sig vara en följd av resurskrävande distribution. Företagen har höga externa transaktionskostnader, det vill säga resurskrävande transaktioner för att sköta kundkontakter, söka nya kunder, presentera produkter, planera transporter och göra uppföljningar i butiker. För att utreda om det är möjligt att överbrygga gapet mellan producent och konsument på ett effektivt sätt används olika verktyg. Då transaktionskostnader har ett stort inflytande i företagens distribution används transaktionskostnadsteori som verktyg för att identifiera var problemen uppkommer hos företagen. Uppsatsen belyser också distributionsteoretiska aspekter för att ge insikt i organisationen av flödet ,mellan mellan producent och konsument. Den teoretiska delen av uppsatsen belyser även organisationers möjligheter att integrera sina verksamheter bland annat med partiell integration i form av ett kooperativ. Uppsatsen kompletteras med en empirisk del.

I den empiriska delen beskrivs en förebild, en nätverksorganisation från Dalarna, Siljanfood, för att illustrera hur ett samarbete kan organiseras. Denna organisation samverkar med småföretag som tillverkar och förädlar livsmedel. Siljanfood har tre anställda som marknadsför, säljer och distribuerar småföretagarnas produkter till grossister och detaljister. Nätverket hålls samman genom kontinuerliga kontakter och ömsesidig nytta. Företagen kan koncentrera sig på produktionen och marknadsförs av säljbolaget medan säljbolaget har leverantörer med lokal anknytning och kvalitativa produkter som ger produkten ett mervärde. Nordupplandsgruppens företag presenteras också i det empiriska kapitlet. Denna presentation syftar till att identifiera företagens individuella organisation, framför allt dess distribution. Utifrån dessa presentationer kan man sedan identifiera gemensamma problem hos företagen som det finns anledning att kommentera och analysera. Det visar sig att samtliga företag har höga transaktionskostnader och med stöd av detta analyseras detta faktum.

I analysen presenteras förslag på hur Nordupplandsgruppen kan organisera sin framtida verksamhet, och vad som är värt att tänka på om/när någon form av samverkan etableras. Rekommendationerna är även ett stöd för fortsatt befintlig verksamhet, med tanke på att identifiering och analys av företagens distributionsproblem ger företagen möjligheter att reducera dessa. Genom samverkan kan företagen erhålla

• stordriftsfördelar tack vare marknadsföring och försäljning i säljbolaget

• reducering av befintliga transaktionskostnader

• högre effektivitet i produktionen som ger utrymme för vidareförädling samt

• synergieffekter

Main title:Samverkan mellan små livsmedelsproducenter
Subtitle:att vinna stordriftsfördelar i marknadsföring
Authors:Göransson, Kjell
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:223
Year of Publication:2000
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:samverkan, marknadsföring, lokalproduktion, småskalig livsmedelsproduktion, regional produktion, Siljanfood, Nordupplandsgruppen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6978
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6978
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 10:14
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 10:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics