Home About Browse Search
Svenska


Westberg, Fredrik, 2002. Strategiska allianser : fallet Skånemejerier. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
291kB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att hitta faktorer som är av vikt för att Skånemejeriers samarbeten med andra aktörer ska bli framgångsrika. Bakgrunden är de förändringar som fallföretaget bör söka genomföra för att få bukt med såväl lönsamhetsproblem som marknadspositionen.

På den europeiska marknaden har livsmedelsföretag på senare tid märkt av en allt hårdnande konkurrens. Internationalisering av produktion och försäljning är många gånger en nödvändig strategi för dessa företag i syfte att stärka sin konkurrensförmåga. Många livsmedelsföretag är mycket framgångsrika i sin strävan att upprätta samarbeten för att därigenom få tillgång till nya marknader. I ett annat perspektiv kan samarbeten också stärka ett företags position på hemmamarknaden.

Intresset för att använda Skånemejerier i denna uppsats kommer av företagets konkurrensutsatta position. Skånemejerier känner idag av en hårdnande konkurrens, mycket beroende på fusionen mellan MD Foods och Arla. Detta i kombination med en avtagande lönsamhet gör att Skånemejerier fortsätter att leta efter samarbetspartners i förhoppning om att finna nya marknader att avsätta sina produkter på. För att ett sådant samarbete ska bli så framgångsrikt som möjligt måste nedanstående beaktas. Slutsatserna bygger på en litteraturgenomgång samt analys av två existerande och två avslutade allianser.

i) Skånemejeriers allierade bör ha sin kärnkompetens inom ett kompletterande områden för att företagen på så sätt ska kunna maximera den nytta man har av varandra. Företagen fokuserar på det man kan bäst och överlåter resten till den andre.

ii) Skånemejeriers strategiska allianser blir mindre riskfyllda om ett beroende inte utvecklas till den andra aktören. Ett beroende kan uppstå särskilt om man allierar sig med en större och starkare aktör.

iii) Om Skånemejerier ska alliera sig med en konkurrent, dvs med ett annat mejeriföretag, blir samarbetet mer framgångsrikt om det är inom ett område som inte faller inom de allierades kärnkompetenser. Den spänning som föreligger mellan företagen gör att alliansen annars inte blir långvarig.

iv) För att Skånemejeriers allianser ska bli framgångsrika bör parternas företagskulturer vara kompletterande eller av likartad karaktär. Ett väl fungerande samarbete bygger till stor del på förtroende. Utan förtroende är alliansen dömd att misslyckas. Speciellt viktig är den personliga relationen mellan företagsledarna.

v) Skånemejerier bör inte alliera sig i starkt kapitalkrävande samarbetsformer. Gemensamma forskningsprojekt av typen konsortium är därför att föredra framför mer kapitalkrävande allianser.

vi) För att Skånemejeriers allianser ska bli framgångsrika ska en partner ha samma nivå av riskpreferens. Det underlättar en synkronisering av alliansens målsättning. En part med expansiva planer samarbetar inte framgångsrikt med en part som vill agera på en regional marknad.

vii) Skånemejerier bör tillsammans med sina allierade ha klargjort och förankrat målen med samarbetet, innan det förverkligas. Det minskar risken för opportunism. En tydlig målsättning är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete.

,

The aim of this thesis is to identify the success factors behind the strategic alliances of a small
Swedish dairy cooperative, Skånemejerier. The background is the organizational changes that
Skånemejerier have to conduct in order to strengthen its profitability and improve its market
position.
In the European food market companies are constantly experiencing intensified competitive
pressure. Internationalization of production and sales is a necessary strategy for these
companies to strengthen their competitiveness. Many food companies are successful in
establishing strategic alliances to reach new markets. Likewise, strategic alliances strengthen
a company’s position on the domestic market.
Skånemejerier faces a cumbersome competitive situation. It experiences intensified
competition due to the recent merger between the two neighboring dairy cooperatives, Arla
and MD Foods. As it has also poor profitability, Skånemejerier has to look for partners to ally
with. Based in a literature review and on analyses of four of Skånemejerier’s existing and
prior strategic alliances, the study concludes that the following factors should be taken into
consideration if the alliances should have a good chance of becoming successful:
i) In order to maximize the benefits emanating from the alliance, Skånemejerier and its
partner should have complementary competencies. Each partner should focus on what
it does the best, and leave the rest to other one.
ii) Skånemejerier’s strategic alliances comprise a lower amount of risk if it is only
limitedly dependent on the partner. An alliance with a much bigger partner is likely to
result in dependency.
iii) When Skånemejerier allies with another dairy company, the collaboration becomes
more successful if the operations concern an business area where no company has its
core competence. The rivalry between the companies will otherwise weaken the
alliance.
iv) In order to make Skånemejerier’s strategic alliances successful, the partners’ corporate
cultures should be similar or complementary. A successful alliance is contingent upon
trust between the partners. Without trust, the alliance is doomed to collapse. The
personal relations between the CEOs are of special importance.
v) Being a dairy farmer cooperative, Skånemejerier should avoid very capital intense
alliances. More informal collaboration like consortia are preferable.
vi) It is important that Skånemejerier finds a partner with the same risk preference. This
will facilitate the synchronization of the alliance. A partner with a high level of risk
preferences cannot co-operate successfully with a partner that has a low level of risk
preferences.
vii) Before the alliance is realized, Skånemejerier and its partners must make the goals of
the alliance crystal clear. This will reduce opportunism between the partners.
Synchronized goals of the alliance are a prerequisite for a successful alliance.

Main title:Strategiska allianser
Subtitle:fallet Skånemejerier
Authors:Westberg, Fredrik
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:273
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, mejeri, strategi, strategisk allians, Skånemejerier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6982
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6982
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2017 10:31
Metadata Last Modified:19 Sep 2017 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics