Home About Browse Search
Svenska


Blomquist, Lisa, 2005. Kvinnligt företagande. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
262kB

Abstract

I vårt samhälle råder en maskuliniserad föreställning om företagare och entreprenörer. Kvinnor är ofta osynliga som företagare trots att en tredjedel av alla nya företag i Sverige startas av kvinnor. Det har sin grund i historien som kommit att påverka våra attityder, vår tradition, vår samhällsstruktur samt den manliga prägel som företagandet har idag.

Största delen av den befintliga dokumentationen inom entreprenörskap bygger på forskning med mannen som förebild, men det fokuseras mycket på forskning kring kvinnligt företagande i dagens samhälle och medvetandet om hur viktigt det är ökar hela tiden.

Syftet med denna studie är att ta reda på kvinnors motiv och drivkrafter för att välja företagande som karriär samt belysa de eventuella hinder som möter kvinnliga entreprenörer i deras affärsutveckling.

Tre kvinnor har deltagit i denna studie. De har berättat om varför de valt att starta och driva företag och vilka hinder de mött på vägen. Det har talats om att kvinnor och män talar olika språk och hur man som kvinna bör bete sig bland affärsmän för att nå framgång. Anledningarna till företagsstart har varierat, en av respondenterna tog genom ett arvsskifte över sin fars företag och en annan valde att starta företag för att kunna vara hemma mer med sina barn. Den tredje respondenten talar om att hon ville köra sitt eget race och vara sin egen chef. De hinder de stött på har inte enbart att göra med män utan kritik och motstånd kommer även från andra kvinnor i och utanför arbetslivet.

,

There is a masculinized conception of people running a company and entrepreneurs in our
society. Women are often invisible as business runners even though one third of all new
companies in Sweden are started by women. It has its foundation in history that influences our
attitudes, our tradition, our structure in society and the male impression that entrepreneurship
has today.
The large part of the existing research of entrepreneurship is based on research with the man
as a role model, but nowadays there are a lot of focusing on research about women
entrepreneurs and the awareness of how important it is increases all the time.
The purpose of this study is to find out what motivates women to choose this type of business
career and to illuminate any obstacles that women entrepreneurs are faced with within their
business development.
Three women participated in this study. They have spoken about why they have chosen
entrepreneurship and what obstacles they faced on the way. Thoughts that men and women
speak a different language have surfaced and also the way a woman ought to behave among
businessmen to gain success. The reasons to start a business has varied, one of the
interviewees took over her fathers business through a distribution of inheritance and another
one chose to start her business so that she could stay home more with her children. The third
interviewee spoke about that she wanted to do her own thing and to be her own manager. The
obstacles they have faced do not only have to do with men but criticism and resistance also
come from other women within and outside the life of business.

Main title:Kvinnligt företagande
Authors:Blomquist, Lisa
Supervisor:Olofsson, Christer
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:389
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kvinnligt företagande, drivkrafter, hinder, motiv, entreprenörskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6998
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6998
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 07:46
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 07:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics