Home About Browse Search
Svenska


Naeslund, Ingrid, 2009. Odlingsstrategier på organogena jordar : en studie om beslutsfattande bland KRAV-anslutna lantbrukare. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
987kB

Abstract

This study examines how farmers certified by KRAV face proposed regulations on organic soils put forward by KRAV economic association among others, and how they are affected economically. These soils are, from an environmental perspective, interesting as a target for production regulations as they cause greenhouse gas emissions through decomposition of organic material when cultivated. The regulations advocate that organic soils should be grown with pasture where soil cultivation is only allowed every fith year which implies that possible adjustments of cultivation have to be made in order to fulfill the regualtions. Collection of data have been made through a questionnaire sent out to 574 farmers certified by KRAV. The answers have been analysed using a decision making model and statistical findings suggest that proportion of organic soils, type of production, economic conditions and farmers' goals and values have an influence on whether the regulations and potential cultivation adjustments have been considered or not. This implies that farmers who operate their farms as a business and whose income from production on organic soils is significant, have taken a standpoint towards the regulations. As the regulations have not yet been implemented, the outcome of their decision is yet to be seen.

,

Den här studien undersöker hur KRAV-anslutna lantbrukare ställer sig till, och påverkas ekonomiskt,
av utvecklade regler för produktion på organogena jordar. Reglerna har utvecklats
för projektet ”Klimatmärkning för mat” som drivs av bland annat KRAV. Organogena jordar
är mycket intressanta att reglera ur miljöhänseende, då de genom markbearbetning bortodlas
och orsakar växthusgasemissioner. De utvecklade reglerna förespråkar att organogena jordar
ska vara bevuxna med vall och att jorden får bearbetas i syfte att förnya vallen högst vart
femte år, vilket innebär att en eventuell odlingsanpassning kan vara nödvändig för regeluppfyllelse.
Insamling av data har skett genom ett enkätutskick till 574 KRAV-anslutna lantbrukare.
Data har analyserats med en beslutsmodell och statistiska analyser visar att andelen organogen
jord i lantbruket, typ av produktion, ekonomiska förutsättningar och lantbrukarnas
värderingar påverkar beslutsprocessen och huruvida lantbrukare har utvecklat anpassningsstrategier.
Resultatet tyder på att lantbrukare som driver jordbruk företagsmässigt och vars
inkomst från produktion på organogena jordar är betydelsefull, har tagit ställning till det utvecklade
regelverket. Då reglerna ännu inte har implementerats återstår det att se hur lantbrukarna
väljer att agera.

Main title:Odlingsstrategier på organogena jordar
Subtitle:en studie om beslutsfattande bland KRAV-anslutna lantbrukare
Authors:Naeslund, Ingrid
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:574
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lantbrukares beslutsfattande, organogena jordar, odlingsstrategier, klimatmärkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7000
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7000
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 07:54
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 07:54

Repository Staff Only: item control page