Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Nils, 2009. Etableringsstrategier för spannmål : en studie av investeringsbeslut i maskinsystem. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
770kB

Abstract

In order to produce grain in an economically rational manner numerous decisions have to be made. One of these decisions is what tillage system to use. The cost of the tillage system is a large part of the total cost in grain production. Different tillage systems result in different distribution of fixed costs, operating costs and timeliness costs. The price of the produced grain and cost of inputs also affect the best way to produce grain. The purpose of this thesis is to examine how and why grain producers select a specific tillage system.

In order to make a proper machinery selection it is crucial how information is collected and processed. This thesis will focus on how decisions are made when investing in a new tillage system.

Eight case farms were studied. The farms are seated in the south and the middle of Sweden. They are consciously chosen to enable a comparison between two farms with similar conditions regarding geographical and soil conditions as well as crop rotation. Qualitative interviews were conducted in order to reveal farm specific conditions, how decisions were made and factors crucial to the investment.

The results of the interviews demonstrate that maximum yield is only one of the factors considered when investing in a new tillage system. Often factors like cooperation with other farms and a desire to save time are of more importance when investing. Extensive changes in tillage system are often due to major changes in outside factors, for example the end of a cooperation agreement with other farmers. In the same way, farmers that do not face new outside factors do not tend to change their strategy to the same extent.

The decision is often made based on the farmers personal experience. The farmers included in the study are all experienced and therefore assumed to have an extensive knowledge when it comes to choosing tillage system.

No substantial differences in tillage cost between the different systems were detected. The study also reveals that in order to reduce machinery costs it is important to consider machinery selection and crop rotation together.

,

Det finns en rad olika beslut som måste fattas för att producera spannmål på ett ekonomiskt
riktigt sätt. En av de betydande kostnaderna för en spannmålsgård är maskinkostnaderna. Hur
lantbrukaren väljer att gå tillväga för att så spannmål, alltså val av etableringsstrategi, är en
viktig fråga. Olika val av etableringsstrategier ger olika fördelning av fasta kostnader,
arbetskostnader samt rörliga maskinkostnader. Även variationer i priser både på spannmål och
på de olika insatsvarorna påverkar hur etableringen bör utföras. Detta arbete syftar till att
undersöka hur och varför lantbrukare väljer en viss strategi för etablering av spannmål.
För att en spannmålsodlare skall göra ett korrekt maskinval är det avgörande hur besluten
fattas, hur information införskaffas och behandlas. Arbetet är till stor del baserat hur odlarnas
beslutsprocess ser ut när de väljer att investera i en ny etableringsstrategi.
Utgångspunkten för undersökningen är en kvalitativ intervjustudie. Djupintervjuer utfördes
med åtta spannmålsodlare. Lantbrukarna valdes så att det skulle vara möjligt att jämföra hur
lantbruk med liknande förutsättning (geografisk placering, jordart och växtföljd) valde olika
etableringsstrategier. De studerade lantbruken har en geografisk belägenhet i södra och
mellersta Sverige. Frågorna vid intervjuerna syftade till att belysa vilka förutsättningar som
var specifika för respektive gård, beslutsprocessens olika steg vid den aktuella investeringen
samt vilka faktorer som var avgörande för investeringsbeslutet.
Resultatet av studien visar på att det sällan är endast odlingstekniska faktorer som bidrar till
ett maskinbyte. Det är ofta andra faktorer såsom annan verksamhet eller samarbeten med
andra lantbrukare som föranleder ett maskinbyte. De lantbrukare som inte har ställts inför
stora omvärldsförändringar har inte heller ändrat sin strategi i lika stor utsträckning utan
snarare finjusterat den. Besluten fattas till stor del mot bakgrund av egna erfarenheter, de
intervjuade odlarna har alla en relativt lång erfarenhet och kan därmed antas ha betydande
kunskap om vad som är viktigt vid beslutsfattandet.

Main title:Etableringsstrategier för spannmål
Subtitle:en studie av investeringsbeslut i maskinsystem
Authors:Olsson, Nils
Supervisor:Anderson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:554
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:beslutsfattande, jordbearbetning, informationssök, maskinkostanader och läglighetskostnader.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7007
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7007
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 08:42
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics