Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Emma, 2009. Handbok för nyanställda utan lantbrukserfarenhet som bokför lantbruksföretag i LRF Konsult AB. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
363kB

Abstract

LRF Konsult AB is a Swedish company with over 135 offices. During the time 2006-01-01 to 2008-06-16, 397 persons were recruited. New people will continue to be employed and because of that a need for consistant information for the recruits has been noted.

The essay question is what a handbook should include to guide a newly recruited person. The newly recruited person that is referred to works at LRF Konsult AB with farming companies. The answer to the question is that it depends on the needs the employee has. The handbook in this essay is divided into two parts; a working handbook (appendix 2) and an introduction handbook (appendix 3). The working handbook meets the need for having a working structure and to learn important knowledge within the working field. The introduction handbook works more as a guide to be socialised into the organisation culture and to create a desired image of the company.

The essay is built upon theories about socialisation, learning and organisation culture, and also a chapter about farming company accounting. An empirical study have been done with 12 respondents, who all is working/has been working at LRF Konsult AB.

,

LRF Konsult AB är ett svenskt företag med över 135 kontor. Under tiden 2006-01-01 till 2008-06-16 nyanställdes 397 personer. Eftersom nya personer anställs hela tiden har ett behov av liknande information till de nyanställda uppmärksammats.
Uppsatsens fråga är vad en handbok ska innehålla för att vägleda en nyanställd. Den nyanställda som avses arbetar på LRF Konsult AB och arbetar med lantbruksföretag. Svaret på frågan är att det beror på den anställdes behov. Handboken i denna uppsats är uppdelad på två handboksdelar; en arbetshandbok (bilaga 2) och en introduktionshandbok (bilaga 3). Arbetshandboken tillgodoser behovet av att få en struktur och lära sig viktiga kunskaper medan introduktionshandboken fungerar mer som en guide att socialiseras in i företagets kultur och skapa en önskvärd bild av företaget.
Uppsatsen bygger på teorier om socialisering, lärande och företagskultur, samt ett teoriavsnitt om lantbruksredovisning. En empirisk studie har genomförts med 12 respondenter, som alla arbetar/har arbetat på LRF Konsult AB.

Main title:Handbok för nyanställda utan lantbrukserfarenhet som bokför lantbruksföretag i LRF Konsult AB
Authors:Gunnarsson, Emma
Supervisor:Öhlmér, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:546
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:handbok, socialisering, lärande, kultur, lantbruksföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7015
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7015
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 11:00
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 11:00

Repository Staff Only: item control page