Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Gustav and Olsson, Philip, 2009. Marknadsetablering i Indien. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
546kB

Abstract

The demand from Swedish companies of new potential markets to enter is increasing. One of
these companies is Väderstad-verken which has the vision to grow approximately 15
percentages every year. To make this possible they must find new emerging markets to enter
to be able to grow.

Together with Väderstad-verken we have chosen India as a case study. Mainly because of its
big agricultural sector that hasn't yet been developed to modern standard. It takes a lot of work from the company to establish new businesses on new and unknown markets. The
cultural differences between India and the western world vary a lot and this makes the market entry more complex. This paper examines a survey of key success factors and analyzes when entering emerging markets. The main conclusions of this thesis are presented below.

Important factors:

· To establish good relations with businesses and to build network on different levels in
the society, especially within the authorities.

· Decide on a policy towards the large corruption.

· Develop a risk analysis of the political position and how the agricultural politic will
change.

· The soft factors as culture, history and tradition are important during the establishment phase.

· Companies that work on the countryside within the agricultural sector in India should
have a domestic person employed who can communicate better.

· Business are done based on trust, therefore is it important to be a local performer.

· One important key factor is market analysis, the relevance of the different analysis
differs depending on when the business is established compared to the competitors.

Less important factors:

· To put resources into exercise lobbying

· Affirmative action of export, when it only exists in a small range and wouldn't
influence Väderstad-verken.

· The domestic language is not important for companies who only do business with
other companies on the Indian market. The English language is hold as a business
language.

,

Svenska företag efterfrågar i allt större utsträckning nya potentiella marknader att bedriva
verksamhet på eller sälja produkter och tjänster till. Väderstad-verken är ett av dessa företag
som vill växa och anser att nya marknader är ett måste för att företaget ska bibehålla sin
tillväxt. Tillsammans med Väderstad-verken har Indien valts ut som fallstudieland eftersom
landet besitter en stor jordbruksareal och jordbruket ännu inte har industrialiserats i någon
större utsträckning. För att etablera sig på en ny och okänd marknad krävs däremot mycket
arbete från företagets sida, inte minst då Indien skiljer sig mycket ifrån hur västerländska
företag vanligtvis arbetare. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga viktiga och
mindre viktiga faktorer och analyser för svenska jordbruksföretag med vikt på Väderstadverken
när etablering på den indiska marknaden ska utföras.
Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av företag och personer som etablerat
verksamhet eller på något sätt arbetat mot den indiska marknaden och på så sätt har erfarenhet
av hur marknaden och handeln fungerar.
Nedan redovisas studiens slutsats om vad som är viktigt, respektive mindre viktigt när ett
företag ska etablera sig på den indiska marknaden:
Viktiga faktorer:
· Att bygga goda relationer till företagskontakter och framförallt arbeta för att etablera
ett nätverk av kontakter på olika nivåer i samhället, särskilt inom stat och myndigheter
för att enklare ta sig igenom byråkratin som råder.
· Bestämma hur företaget ska agera mot den oerhört stora korruptionen som råder i
landet.
· Riskanalys av det rådande politiska läget i landet och hur jordbrukspolitiken kommer
att förändras. En riktad analys mot området/områdena som företaget har för avsikt att
etablera sig i.
· Vid den inledande etableringsfasen är det viktigt att ta hänsyn till de mjuka
nyckelfaktorerna, så som kultur, historia och traditioner viktigt.
· Att ha en inhemsk person anställd på företag som arbetar mot lantbrukare som
hanterar språket och kan kommunicera på ett bättre sätt.
· Att vara en lokal aktör på marknaden då landet är relationsorienterat och affärer görs i
tillit till motparten.
· En marknadsanalys är viktig men de olika analyserna i den varierar kraftigt i relevans
beroende på om företaget kommer tidigt eller sent in på marknaden i förhållande till
sina konkurrenter. I Väderstad-verkens fall anses efterfrågeanalysen vara den
viktigaste för att få en uppfattning om potentiell försäljning.
Mindre viktiga faktorer:
· Att lägga resurser på att utöva lobbyverksamhet
· Exportkvoteringen, då den bara används i väldigt ringa omfattning och inte skulle
påverka Väderstad-verken och deras jordbruksprodukter.
· Det inhemska språket är inte viktigt för företag som gör affärer med andra företag på
den indiska marknaden då engelskan anses som ett affärsspråk.

Main title:Marknadsetablering i Indien
Authors:Nilsson, Gustav and Olsson, Philip
Supervisor:Aster, Hanna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:544
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:etableringsfaktorer, tillväxtmarknad, Indien, internationalisering, kvalitativ studie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7016
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2017 11:03
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 11:03

Repository Staff Only: item control page