Home About Browse Search
Svenska


Nnagbo, Emmanuel Onyebuchi, 2009. Change Of Entry Mode : a case study of Swedish retail firm in the United Arab Emirate. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
271kB

Abstract

Over a decade, there has developed a strong tendency in International Business studies to discuss the internationalization of multinational corporations. This development is not surprising as the ongoing globalization has pushed corporations to seek entry into foreign markets at a relentless pace. When a firm decides to operate outside domestic market, it has to choose which market to enter, the organizational structure and the entry mode for entering the new market. There are varieties of modes which firms might use to enter to foreign markets, firms, for instance, might chose to use exporting through independent intermediaries to enter to one market, where as in another market might change to either sole ownership or franchising modes. There are several Factors that can cause firm to change from one mode to another. A situation arose where a Swedish retail firm enters to over thirty foreign markets with a particular entry mode, when this firm enter to a certain market in a particular year that is United Arab Emirate, the firm's normal entry mode was changed . The purpose of this study is to investigate what factors (such as internal or external) that caused or was responsible for Swedish retail firm change of entry mode. The study only focus on the internal factors comprises of resources commitment as well as external factors consists of target country laws and regulations. Different theories on factors causing entry mode change together with empirical data were analyzed. The analysis clearly indicates that Swedish retail firm has sufficient resources to compete and operate in UAE and that the nature of UAE law on foreign investment demands that this firm must use UAE agent to establish in the country. The paper however concludes that Swedish retail firm change of entry mode was as result of constraint places by United Arab Emirate laws or policies on their normal entry mode.

,

Under senare delen av nittonhundratalet ökade intresset för att studera den trenden bland företag att expandera utomlands, en så kallad internationaliseringsprocess. Att söka nya marknader för företag med behov av expansion är inget nytt fenomen, men en allmän globaliseringstrend innebär att många utmaningar som är förenade med internationella expansionen förtydligas.
För ett företag som planerar en internationell expansion kan etableringen ske i olika organisationsformer (som i uppsatsen benämns med “organizational modes”). Ett sätt att göra en etablering på en ny marknad är att driva verksamheten mellan en lokal aktör (intermediary). Ett annat sätt är att bygga en helägd verksamhet på plats. Ytterligare ett alternativ är att tillämpa franchising, där lokala aktörer skapar en försäljningsenhet givet ett licensavtal. Beslut om vilken organisationsform som är mest lämplig vid etablering på en ny marknad bestäms av interna faktorer, som företaget själv råder över, och externa faktorer, som företaget i ringa grad kan styra över.
En fallstudie av ett svenskt företags etableringstradition valdes för att beskriva hur interna och externa faktorer påverkar organisationsformen vid nyetablering. Valet av företag, H&M, är baserat på önskemålet att det skulle vara ett stort företag med en historia av erfarenhet av tidigare internationella etableringar. Fallstudien bygger på en litteraturgenomgång, intervjuer med företagsrepresentanter samt tillgängligt material om företaget.
Företaget, H&M , har historiskt haft en etableringskultur som innebär fullt ägarskap för nya enheter. Vid expansionen i Förenade Arabemiraten sattes villkor för etablering upp från regeringen som innebar att företaget inte själva kunde välja organisationsform. Det var inte var tillåtet att göra en helägd etablering i Förenade Arabemiraten. Forskningsstudier som visar avgörande interna faktorer fick utgöra en bakgrund som inte var tillämpbar i just det här fallet. Interna faktorer blev sekundära eftersom villkoret för att få etablera sig i landet förutsatte att de externa faktorerna (lagar och regleringar) efterlevdes.

Main title:Change Of Entry Mode
Subtitle:a case study of Swedish retail firm in the United Arab Emirate
Authors:Nnagbo, Emmanuel Onyebuchi
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:541
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:change, entry mode, internal factors, external factors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7020
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7020
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:20 Sep 2017 11:19
Metadata Last Modified:20 Sep 2017 11:19

Repository Staff Only: item control page