Home About Browse Search
Svenska


Rorarius, Jonas, 2008. Assessing sustainability from the corporate perspective : an interdisciplinary approach. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
506kB

Abstract

Today, there is an increasing awareness of problems related to aspects of sustainability in the world. These problems are addressed in various forms, from an economic, environmental and socio-cultural perspective. From a corporate point of view it would be ideal if all of these perspectives were included in assessment that serves as grounds for policies, plans and programs. The existing assessment tools are argued to be inappropriate as they do not cover all of the aspects of sustainability. Thus, there is a need for better sustainability assessment tools to help corporate ex-ante decision-making.

This thesis explores sustainability aspects in ex-ante assessment tools for assessing sustainability from the corporate perspective. The approach is based on notion that sustainability objectives require interdisciplinary thinking. These different disciplines and their contribution to sustainability objectives serve as a basis in a discourse analysis. The results of these analyses are then compared to selected assessment tools (Cost-Benefit Analysis, Environmental-Impact Assessment, social-Impact Assessment) and to newer sustainability assessment tools (Sustainability Impact Assessment, Integrated Sustainability Assessment), to evaluate to what degree they cover sustainability objectives. Any of these tools could serve as a starting point for a development of a corporate ex-ante assessment tool box. Over time, a useful 'toolbox' may even become the main stream corporate tool in a standardization process.

Findings show that short-term profit-maximization thinking at the expense of other sustainability aspects is a key problem. None of the existing assessment tools alone adequately include all of the aspects of sustainability in their assessments. Newer sustainability assessment tools are found to better ensure a holistic approach for assessing sustainability. These are, however, not well-developed and they are also rather time consuming as well as resource intensive in practical use.

As each of the discussed assessment tools provided some positive aspects it might be useful to integrate some of the attributes that these tools provide. In general, corporations should consider economic, environmental, socio-cultural, spatial and temporal aspects of sustainability in their assessment processes.

,

En allmän samhällelig medvetenhet om hållbarhetsfrågor och problem ökar världen över.
Problemen och utmaningarna som är relaterade till hållbarhet kan uppfattas från olika vinklar:
i ekonomiska, miljörelaterade och sociokulturella aspekter där varje vinkel i sin tur har
vokabulärer, modeller och mål för olika verksamheter. Ur ett företagsperspektiv vore det ideal
om alla dessa perspektiv utgjorde grunden för strategisk planering och operativ verksamhet.
Existerande verktyg som används med hållbarhetsambitioner idag kritiseras för att de inte
täcker hela hållbarhetsbegreppet, är komplicerade att använda och att de just inte ger det
operativa stöd företagen önskar i ex ante beslutssituationer.
I examensarbetet presenteras ett antal vanliga företags-”verktyg”,
utvärderingsmetoder som används som ex ante beslutsunderlag (Cost-Benefit Analysis,
Environmental-Impact Assessment & social-Impact Assessment). De jämförs med två nya
verktyg som är under utveckling (Sustainability Impact Assessment & Integrated
Sustainability Assessment). Dessa analyseras med avseende på hur väl de täcker in
vedertagna hållbarhetsmål. Av dessa verktyg kan vilket som helst av dem utgöra en startpunkt
för en fortsatt standardiseringsprocess, i vilket allt fler företag använder, förväntas använda
och till slut avkrävs att använda just det redskapet. Då vill det till att utvecklingen har givit
utrymme för öppna jämförelser längs vägen.
Resultaten visar att korta tidsperspektiv med vinstmaximeringsmål utgör en
motsats till långsiktiga hållbarhetsmål. Ingen av de redskap som företag idag använder i sina
ex ante bedömningar inkluderar alla aspekter på hållbarhet. De nyare hållbarhetsredskapen för
analys utgör grunder för en lovande utveckling. I skrivande stund är de tyvärr inte utvecklade
och anpassade för praktisk användning i företag. De är för tids- och resurskrävande. Var och
en av de analyserade redskapen bidrog med värdefull information som är relaterad till
hållbarhet. I realiteten är det en fin balansgång för företag att maximera vinst på både lång och
kort sikt utan att göra avkall på miljörelaterade, sociala, geografiska och kulturella mål.

Main title:Assessing sustainability from the corporate perspective
Subtitle:an interdisciplinary approach
Authors:Rorarius, Jonas
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:530
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:sustainable development, assessment tools, ex-ante, decision-making, discourses, standardization
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7033
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7033
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:21 Sep 2017 07:25
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics