Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Rebecka and Holst, Madeleine and Nyström, Erika, 2008. Smart konsumtion : unga vuxnas attityd till miljö- och rättvisemärkta produkter. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
758kB

Abstract

We are more aware than ever about our impact on the common environment and the world's population. Consumption awareness can be one way to take social and environmental responsibility. This study aims to examine young adults' (19-30 years) attitudes toward consumption awareness in Sweden. Consumption awareness is treated in this study as the consumption of environmental and fair-trade labeled products that have been certified of a third party. The study is limited to everyday commodities, which in this case is groceries, household consumables and clothing. To get an accurate understanding of young adult attitudes both qualitative and quantitative methods were used. The study is based on in-depth interviews with focus groups as well as a questionnaire survey. Initially, in-depth interviews were conducted to later be used as a basis for our focus group discussions. In order to reach a larger population, a questionnaire was used as a complement to the two previous methods. The combination of these three methods is referred to as triangulation and is used to give a broader and more accurate representation of the examined subject matter. Because of the relatively dynamic market developments and un-researched subject, the study is of an exploratory nature. The results can not be generalized; they only give a thorough representation of the participants' attitudes.

The results demonstrate that the main influencing factors on young adults' attitudes towards environmental and fair-trade labeled products are; social debate, media and people in the immediate surroundings. The study also demonstrates that young adults have difficulties linking their consumption and its effects on environmental and/or social relations in the world. Confusion concerning what the different labels stand for was also detected. The majority of the participants experienced that they had not enough information in order to form a balanced attitude. Despite this, the results indicate that young adults generally have a positive attitude towards environmental and fair-trade labeled products.

,

Vi är mer medvetna än någonsin om vår påverkan på den gemensamma miljön och på
människor i vår omgivning. Ett sätt att ta socialt- och miljömässigt ansvar är genom smart
konsumtion. Den här studien syftar till att undersöka unga vuxnas (19-30 år) attityd till smart
konsumtion i Sverige. Smart konsumtion behandlas i studien som konsumtion av miljö- och
rättvisemärkta produkter som är certifierade av en tredje part. Studien begränsas vidare till att
enbart behandla dagligvaror, i detta fall livsmedel, lättare hushållsartiklar och kläder. För att
undersöka syftet i arbetet har både kvalitativa och kvantitativa metoder används. Studien
baseras främst på tre olika insamlingsmetoder; djupintervjuer, fokusgrupper samt en
enkätundersökning. Inledningsvis genomfördes djupintervjuer vilka låg till grund för
fokusgrupperna. Enkäterna byggde i sin tur på de två föregående metoderna och användes för
att nå en större population. Kombinationen av dessa tre metoder kallas triangulering och
används i avsikt att ge en mer nyanserad och rättvis bild av det undersökta ämnet. På grund av
att ämnesområdet är relativt outforskat så är studien av en explorativ natur. Resultaten går inte
att generalisera utan ger enbart en detaljerad bild av de medverkandes attityder.
Resultaten påvisar att de faktorer som främst påverkar unga vuxnas attityd, gentemot miljöoch
rättvisemärkta produkter, var samhällsdebatten, media och människor i den närmsta
omgivningen. Studien visar även att unga vuxna har svårt att se en koppling mellan sin
konsumtion och påverkan på miljön och/eller sociala förhållanden i världen. Det förekom
även en viss förvirring kring vad de olika märkningarna står för. Flertalet respondenter
upplevde att de hade för lite information för att kunna skaffa sig en balanserad attityd. Trots
detta pekar resultaten på att de unga vuxna generellt är positivt inställda till dessa produkter.

Main title:Smart konsumtion
Subtitle:unga vuxnas attityd till miljö- och rättvisemärkta produkter
Authors:Arvidsson, Rebecka and Holst, Madeleine and Nyström, Erika
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:519
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:konsumtion, attityd, miljömärkta produkter, rättvisemärkta produkter, unga vuxna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7042
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7042
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Consumer economics
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 08:29
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 08:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics