Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Linnea and Jönsson, Madeleine and Svensson, Louise, 2008. Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? : en enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
802kB

Abstract

Många människor är inte medvetna om försäkringsbolagens ambitioner att påverka och förbättra miljön. Försäkringsbolaget Folksam arbetar aktivt med miljö inom företaget men har inte engagerat sig i att kommunicera sitt miljömässiga budskap till sina kunder. Syftet med denna uppsats är att undersöka om Folksams bilförsäkringskunder är intresserade av miljöfrågor. Det undersöks även om en profiliering inom miljöområdet skulle skapa ett mervärde hos Folksams bilförsäkringskunder.

Studien är baserad på en enkätstudie som skickades till Folksams bilförsäkringskunder i åldern 20-30 år. Denna urvalsgrupp delades upp i två geografiska områden där 250 enkäter skickades till kunder i Stockholm stad och 250 skickades till kunder på landsbygden. Analysen baserar sig på teorier kring miljökommunikation, grön konsumtion, grön marknadsföring, drivkrafter och mervärde.

Svaren från enkäten gav intressant information om kundernas intresse för miljö och visade att Folksams miljöarbete skulle innebära ett mervärde. Det visade sig också att män är mer miljöintresserade på landsbygden jämfört med kvinnor. Utbildning visade sig inte ha någon större påverkan för hur miljömedvetna Folksams bilförsäkringskunder är oavsett geografiskt område. En annan intressant faktor är att personer med barn på landsbygden tenderar att vara mindre miljömedvetna än de utan barn. Många är dock omedvetna om deras miljöarbete vilket kan tyda på en bristande kommunikation mellan företaget och kunderna.

I slutet av arbetet diskuteras några förslag på möjliga åtgärder Folksam kan använda sig av för att kommunicera sitt miljöarbete och nyttja miljön som drivkraft.

,

Society isn’t aware of how environmentally engaged insurance companies are today. The insurance company Folksam is working actively with environmental issues, although they are facing difficulties being related to environmental work and how to communicate their message. The purpose of this essay is to investigate whether Folksams car insurance customers are interested in environmental issues. This study is also made to see if environmental profiling would create an added brand value for the company’s customers.
This study is based on a questionnaire that was sent to Folksams car insurance customers between the age of 20 and 30. The selection was divided into two geographic areas. 250 questionnaires where sent to customers in Stockholm and 250 to customers in the rural area. The analysis is based on the following theories: environmental communication, green consumption, green marketing, companies’ driving forces and added brand value.
The answers from the questionnaire gave some interesting information concerning the customer’s environmental interest and whether Folksams environmental work would create an added brand value. The results showed for instance that men from the rural area were more interested in the safety of the environment compared to women. Education on the other hand, didn’t seem to have any greater effect on people’s environmental awareness. Another interesting factor is that people with children in rural areas tend to be less environmentally concerned compared to people without children. However, the customers’ unawareness shows that Folksams environmental communication isn’t reaching out properly.
In the end of the essay a few possible measures is presented that Folksam could use to communicate their environmental work and use it as a driving force.

Main title:Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring?
Subtitle:en enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder
Authors:Eriksson, Linnea and Jönsson, Madeleine and Svensson, Louise
Supervisor:Astner, Hanna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:516
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:bilförsäkringskunder, miljömedvetenhet, miljökommunikation, drivkrafter inom företag, mervärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7045
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7045
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 08:58
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics