Home About Browse Search
Svenska


Nori, Rateb, 2008. Företagsförvärv : en fallstudie av tre bankers förvärv. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
268kB

Abstract

Mergers and Acuisitions are becoming increasingly common. This can be explained with the fact that the competition is increasing. Therefore many companies are forced to join other markets.

This thesis inquires into the process of Mergers and Acqusitions when one company buys another company. The main focus is set on how three different banks handle the process of Mergers and Acqusitions and what results this leads to. These are: Kaupthing Bank, Nordea and Citibank.

The method used in the thesis is mainly qualitative. A study of literature and a case study is made in which the main questions at issue are split up into eigth specified questions. Theese questions are then asked to the banks.

The thesis shows that the reason for which a company decides to buy another company affects many other parts of the process of the merger or the acqusition, for example the buying company´s strategy for the merger or the acquisition, the content of the contract, the incorporation of the new company and the evaluation of the merger or acqusition.

The results that the thesis shows can be used by other companies that are about to carry out a merger or an acquisition.

,

Det blir alltmer vanligt förekommande med företagsförvärv. Detta kan till stor del
förklaras av att konkurrensen blir hårdare. En följd av den allt tuffare
konkurrensen blir att företag tvingas se sig om efter nya marknader.
Denna uppsats undersöker hur förvärvsprocessen går till då ett företag förvärvar
ett annat företag. Fokus ligger på hur förvärvsprocessen hanteras i tre utvalda
banker – Kaupthing Bank, Nordea samt Citibank – och vad detta ger för resultat.
Den metod som används i uppsatsen är huvudsakligen kvalitativ. En
litteraturstudie görs, liksom en fallstudie i vilken de aktuella frågeställningarna har
brutits ner i åtta delfrågor som har ställts till de aktuella bankerna att besvara.
Studien visar bland annat att det syfte som ett företag har med att förvärva ett
annat påverkar många andra delar i förvärvet. Som exempel på sådana delar kan
nämnas det köpande företagets förvärvsstruktur, avtalets utformning, inlemmandet
efter förvärvet samt om någon utvärdering eller uppföljning sker efter det att
förvärvet är genomfört, och i så fall hur denna utvärdering eller uppföljning ser ut.
Resultaten från studien kan användas som underlag till andra företag som står
inför ett företagsförvärv.

Main title:Företagsförvärv
Subtitle:en fallstudie av tre bankers förvärv
Authors:Nori, Rateb
Supervisor:Öhlmér, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:514
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:företagsförvärv, Nordea, Kaupthing Bank, Citibank, strategi, process
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7048
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7048
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 09:41
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 09:41

Repository Staff Only: item control page