Home About Browse Search
Svenska


Okalang, Kenneth, 2008. Poverty alleviation and sector development : a SAM multiplier analysis applied to Uganda. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
584kB

Abstract

The study analyses the linkage between an increase in a sector's growth of output and
poverty alleviation. A multiplier decomposition method shows the linkages through
which a productions sector's output contributes to poverty alleviation. The empirical data
of the thesis is based on a socioeconomic system represented by the 1999 Social
accounting Matrix (SAM) for Uganda. It is shown that a multiplier can be broken down
into two multiplicative effects. Firstly, the distributional effects where the impact of a
sector's output on poverty alleviation can be direct through incomes to the poor
households from their labor or land to the sector's grow of output. Secondly, the
interdependency effects which results from the indirect effects operating through the
interdependence of economic activities sometimes called the closed loop effect. The
decomposition method shows that growth in agriculture alleviates poverty among poor
households, followed then by the services sector and the industry sectors. The policy
implication is that the process of industrialization involves moving the bulk of the labor
force from the agricultural sector to the industry sector and this can be enhanced by
education and training.

,

I den här uppsatsen analyseras kopplingen mellan en ökning av en sektors produktions
utveckling och fattigdomsbekämpning. En multiplikator dekomponerings metod visar de
återkopplings effekter som gör att en sektors produktion kan bidra till fattigdoms
bekämpning. Uppsatsens empiriska data är baserat på ett socioekonomiskt system
representerat av en social räkenskapes matris för Uganda 1999, en så kallad social
accounting matrix eller SAM. Uppsatsen visar att en multiplikatorn kan bli nedbruten i
två separata multiplikatoreffekter, dels en fördelningeffekt och dels en
interdependenseffekt . Fördelnings effekten som är direkt visar hur produktionen i en viss
sektor bidrar till fattigdoms bekämpning genom de inkomster fattiga hushåll får för sitt
arbete eller sin mark. Interdependens effekten är indirekt och är resultatet av det
ömsesidiga beroende som är inbyggt i de ekonomiska aktiviteterna. Dekomponerings
metoden visar att tillväxten i jordbruks sektorn bäst lindrar fattigdomen bland de fattiga
hushållen, följt av tjänste sektorn och industri sektorn. Det intressanta ur ett policy
perspektiv är att industrialiseringen inbegriper flyttandet av huvuddelen av arbeteskraften
från lantbruks sektorn till industri sektorn och att denna process kan främjas genom
satsningar på utbildning.

Main title:Poverty alleviation and sector development
Subtitle:a SAM multiplier analysis applied to Uganda
Authors:Okalang, Kenneth
Supervisor:Surry, Yves
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:512
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:social accounting matrix, poverty measures, multiplier decomposition, industrialization, labor force
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7050
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Language:English
Deposited On:21 Sep 2017 09:53
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 09:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics