Home About Browse Search
Svenska


Samuelson, Carl-Adam, 2008. Tjänstemarknadsföring inom fastighetsförmedling : en studie av Fastighetsbyråns förmedling av lantbruksfastigheter. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
276kB

Abstract

Services, no matter if they are established on the market or not, are often problematic since they are difficult to define for the customer. An example of such services is an real estate agent offers his or her service when it comes to all types of real estate. The purpose of the intermediation is to sell a costumers real estate to a buyer and act arbitrator between the two parties, this means that good communication is very important. To pin down what the service is all about and to know how to communicate is essential. When it comes to land and forest holding a special need of knowledge and experience is needed to be able to act professionally. The purpose of this thesis is to highlight and analyze the role agents that take on the role as that intermediate land and forest holding. The analysis is divided into three parts, the estate agents background, and his or her view of his and her service and the costumers point of view of the service that the real estate agent offers.

The corporation of particular interest in this study is Fastighetsbyrån. Five active estate agents within Fastighetsbyrån were interviewed through the phone. All of which have experience within land and forest holding. The company's recruitment manager was also interviewed. To find out in what way the service is provided and to find the general view towards the service, the aim was to find common patterns amongst the interviewees.

The conclusion drawn from the research is that the typical land and forest holding agent who works at Fastighetsbyrån has an additional degree besides the estate agent degree and also has some kind of experience within the area of land and forest. The main trend is that an estate agent considers his job as being mostly about information and therefore not hard to value. Most of the time the agents do not get their business within land and forest holding through Fastighetsbyrån, but through contacts and own networks. These interviewees don't believe that the brand Fastighetsbyrån communicates their knowledge within the area. The management at Fastighetsbyrån does not believe that an offensive venture within land and forest holding is necessary. On the other hand the managers say that they never hold anyone back within the company that wants to proceed with business within land and forest holding. Finally they believe that a general background in sales is valuable in the profession as an estate agent.

,

Tjänster, oavsett om de är etablerade på en marknad eller inte, har allt som oftast problemet
att för en kund vara svårdefinierbara och svårvärderade. En fastighetsmäklare erbjuder
tjänsten fastighetsförmedling och det handla om alla olika typer av objekt, även jord och –
skogsfastigheter. Förmedlingens syfte är för en kunds räkning sälja dennes fastighet till en
köpare och därmed agera medlare mellan två parter, med andra är vikten av en god
kommunikation stor. Att först precisera vad tjänsten är och sedan veta när en
fastighetsmäklare skall kommunicera denna samt avslutningsvis hur han eller hon skall
kommunicera är av stor väsentlighetsgrad. När det dessutom handlar om jord och –
skogsfastigheter krävs en viss spetskompetens och god erfarenhet för att kunna agera
profesionellt i sitt yrkesutövande. Studiens syfte är att belysa rollen för och analysera
personalen som förmedlar jord – och skogsfastigheter. Analysen delas upp i tre delar,
fastighetsförmedlarens bakgrund, hans eller hennes syn på sin tjänst samt kunders syn på
fastighetsförmedlartjänsten.
Studien genomfördes via telefonintervjuer med fem stycken aktiva fastighetsmäklare inom
Fastighetsbyrån som under en senare period förmedlat flertalet jord och – skogsfastigheter. I
relation till dessa intervjuades även huvudkontorets rekryteringsansvarige inom berörda
området. För att undersöka hur tjänsteutövandet samt den allmänna synen kring tjänsten
fastighetsförmedling var söktes gemensamma mönster hos de intervjuade personerna. De
medverkande respondenterna var samtliga anställda eller egna så kallade franhisee-tagare
inom Fastighetsbyrån.
Undersökningens slutsats är att den typiske jord och skogsmäklaren har utbildning utöver sin
fastighetsmäklarutbildning samt har någon form av tidigare erfarenhet inom området för jord
och skog. Det främsta mönstret är att fastighetsmäklarna anser att tjänsten de erbjuder till sin
kund till största del handlar om information och därmed är den inte heller svårvärderad. Ett
annat mönster som kan tydas är fastighetsmäklarna genererar in sina uppdrag inom jord och
skogsområdet via tidigare kontaktytor och att det inte är Fastighetsbyrån med sitt varumärke
som bidrar till kunden tolkar Fastighetsbyråns kommunikation att inneha kunskapen att
förmedla jord och skogsfastigheter. Dock ser huvudkontoret ingen mening med att offensivt
satsta något nämnvärt inom jord och skogssektorn men hävdar att ingen hindras inom
företaget och menar att en grund som säljare i ett tidigare yrke underlättar arbetet som
fastighetsmäklare.

Main title:Tjänstemarknadsföring inom fastighetsförmedling
Subtitle:en studie av Fastighetsbyråns förmedling av lantbruksfastigheter
Authors:Samuelson, Carl-Adam
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:511
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:fastighetsmäklare, förmedling, lantbruk, skog, tjänstemarknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7052
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7052
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 10:01
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 10:01

Repository Staff Only: item control page