Home About Browse Search
Svenska


Krstevska, Ana, 2008. Macedonian dairy farmers and their choice of buyers : a transaction cost approach. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
887kB

Abstract

The dairy farming in the Republic of Macedonia operates under high uncertainties, where the not well regulated institutional environment creates unsuccessful governance structures. The study aims to indentify the transaction cost factors and household characteristics that influence the farmers' choice of milk marketing channel. The prime focus is to present a theoretically structured framework of the contractual arrangements between milk producers and dairy processors based on Transaction Costs Economics' predictions.

The empirical approach consists in surveying the farmers from three regions within the country. The collected data is presented by using descriptive statistics, but also by applying complex analytical tools, such as ANOVA, correlation and regression analyses (specifically, the general linear and the logit model). The analysis of the transaction costs in the dairy farming, aided to detect the different factors which influence the farmers' choice between types of dairy. Generally, the entrance costs are high for farmers engaged with large dairy processors. These farmers also face difficulties in negotiation process and enforcement of contracts. Whereby, farmers who have chosen to sell to a small dairy, experience high costs of coordination and maintenance of contracts. The monitoring and control costs are high for all farmers involved in arrangements with either small or large dairy. Nonetheless, the transaction cost levels in both channels differ fairly much regarding the farms' sizes mainly due to the specific investments employed on the farm.

Assessing the milk marketing in this manner is considered to have a good potential for contribution to the process of development of the dairy industry.

,

Mejerubranschen i Republiken Makedonien arbetar under stora osäkerheter. De dåligt utvecklade
institutionella strukturerna gör det svårt att styra verksamheterna i mejeirbranschen.
Denna studie syftar till att identifiera hur mjölkböndernas transaktionskostnader och hur deras
egenskaper påverkar deras val av avsättningskanal för sin mjölk. Fokus ligger på att presentera
en transaktionskostnadsteoretisk föreställningsram avseende kontraktsförhållandena
mellan mjölkbönderna och mejeriföretagen.
Den empiriska basen för studien består av en undersökning bland mjölkbönder i tre regioner
av Makedonien. De insamlade data redovisas med hjälp av deskriptiv statistik med också
genom komplexa analytiska redskap såsom ANOVA, korrelationer och regressionsanalyser
(särskilt generell lineär och logitmodellen).
En analys genomförs av mjölkböndernas transaktionskostnader, som påverkar böndernas val
mellan olika slags mejerier. Överlag har bönder, som levererar till stora mejerier, höga inträdeskostnader.
Dessa bönder har också svårigheter vid förhandlingar samt vid samordningen
med mejeriet och vid efterföljandet av kontrakten. Styrnings- och kontrollkostnaderna är
högre för bönder, som säljer till antingen de största eller de minsta mejerierna. Transaktionskostnaderna
vid försäljning till såväl stora som små mejerier skiljer sig tämligen mycket
mellan stora och små bönder, eftersom dessa har olika mycket av transaktionsspecifika
investeringar på sina gårdar.
En utvärdering av mjölkmarknaden enligt den här använda teorin måste anses ha en god
potential för att stödja utvecklingen av mejeribranschen.

Main title:Macedonian dairy farmers and their choice of buyers
Subtitle:a transaction cost approach
Authors:Krstevska, Ana
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:507
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:dairy farming, institutional environment, institutional arrangements, transaction costs, choice of marketing channel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7054
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:English
Deposited On:21 Sep 2017 10:07
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics