Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Hanna, 2010. Miljöfaktorers påverkan på ornelukt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
433kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Sedan lång tid tillbaka har hangrisar kastrerats för att undvika ornelukt, en fekal-urinliknande
doft som uppkommer i galtkött vid tillagning. Kastrationen är smärtsam och forskarna letar nu
efter alternativ till det kirurgiska ingreppet. I denna litteraturstudie har jag valt att fokusera på
hur man kan hindra produktion och upplagring av orneluktsämnena androstenon och skatol i
subkutant fett genom att förändra grisarnas miljö. Stallhygienen har visat sig ha betydelse för
ornelukt där smutsiga grisar har betydligt högre halter skatol i subkutant fett än rena grisar.
Även ljus och temperatur har en inverkan på orneluktsämnena. Höga temperaturer och korta
ljusperioder ger ökade halter av androstenon och skatol. Fri tillgång på energirikt foder och
foder av låg proteinhalt ger ökade skatolvärden. Dominanta grisar och grisar som utsätts för
aggressivitet och stress har höga värden av androstenon och skatol. Flera åtgärder kan göras
för att minska ornelukt och vissa är mer effektiva än andra. Åtgärder innebär dock ofta även
en kostnad för djurägaren och alla åtgärder är inte till grisarnas egen fördel ur
djurskyddsperspektiv, medan många är det.

,

ABSTRACT
Since a long time male pigs have been castrated to avoid boar taint, a fecal-urin smell in
cooked meat from entire male pigs. Surgical castration is a painful procedure and scientists
search for another option. In this assay, I have chosen to focus on how to avoid high levels of
boar taint substances, androstenone and skatole in subcutaneous back fat by changing the
environment of the pigs. Stable hygiene seems to have an important effect on boar taint since
dirty pigs has considerably higher skatole levels than clean pigs. Even light and temperature
have an effect on androstenone and skatole levels in entire male pigs. High temperatures and
short light periods seem to increase androstenone and skatole concentration. Free access to
feed with high energy and low protein content increase skatole levels in back fat. Dominant
pigs and pigs exposed to dominant, aggressive pigs and stress have high levels of boar taint
substances. Several arrangements can be done to minimise boar taint, some more effective
than others. However these arrangements are also an economic issue to the farmer and will
not always be beneficial to the pigs from animal welfare point of view.

Main title:Miljöfaktorers påverkan på ornelukt
Authors:Johansson, Hanna
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2010:6
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:galtlukt, hygien, utfodring, ljus, temperatur, miljö, androstenon, skatol, boar taint, environment, light, temperature, hygiene, feeding, androstenone, skatole
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-197
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2010 09:58
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 12:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics