Home About Browse Search
Svenska


Thorn, Mikael, 2007. Marknadsinriktad miljökommunikation på Internet : försäkringsbolaget Folksam. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
913kB

Abstract

Many companies are presently investing in different types of environmental strategies, and it is varying to what level they channel their resources to environmental efforts. It is also diverging to what extent organizations effort to profile themselves as environmentally conscious. This can be due to difficulties in reaching out to customers and to finding the most efficient method of green marketing communication.

The aim of this study is to analyse how an insurance company more actively can communicate environmental matters foremost in their contact with customers. One can in different mediums daily follow debates and discussions concerning the environment. Many insurance companies have also identified their role in performing green work. Despite the attention brought to these issues, there seems to be a great difficulty for insurance companies in communicating their environmental work.

Internet is a channel with a potential of offering increased opportunities of efficiently communicating environmental work by an organisation. The insurance company Folksam comprises a great interest in mediating a picture of them as being a company where environmental management is a considerate part of their activities. Folksam are interested in evolving their green communication, but they lack a solid strategy for doing so.

This study is focusing on the insurance company Folksam, whose customers hold insignificant awareness of the environmental activities of Folksam. The most important aspects of these activities in Folksam are connected to their services in repairing of customer's material goods. These are services that most customers rarely experience, because relatively few need to use their insurance. Folksam has a clear strategy in managing environmental matters connected to their damage control services. What they miss are clear procedures for communicating environmental efforts and raise awareness amongst stakeholders. The aim is to identify how Folksam should proceed in communicating these matters in a more effective way than today. The reason why Folksam wishes to do so is because it would profile them more as, and strengthen their image as, being an environmentally conscious company. This would allow Folksam to capitalize on resources that currently are spent on environmental work, in form of positive attention from the world around.

Folksam are today developing in the right direction, trying to integrate their environmental activities in their marketing communication. Folksam developing their green marketing will result in an increased perceived value of the brand. Driving more attention to environmental matters will also result in these matters being taken more seriously. Folksam being a well known organization in contact with a considerate part of the Swedish population makes Folksam an important actor, holding the opportunity of increasing the interest of environmental matters in society. Therefore, green marketing communication is not only part of a strategy in increasing the perceived value of a brand; it is also a responsibility and an opportunity to accomplish improvements of the environmental focus in society at large.

,

Många företag satsar idag på miljöarbete i diverse former. Hur mycket resurser som ägnas åt detta i de respektive företagen varierar. Det är också skiftande hur mycket resurser som ägnas åt att profilera sig som ett miljömedvetet företag. Detta kan bero på olika svårigheter att nå ut till kunderna och att hitta de mest effektiva sätten att kommunicera det gröna arbetet.
Syftet med studien är att analysera hur ett försäkringsbolag mer aktivt kan kommunicera miljöfrågor i sin kontakt med framförallt kunder. Dagligen går det att följa diskussioner och debatt om miljöfrågor i olika medier. Många försäkringsbolag har också identifierat sin egen roll i arbetet för miljön. Trots dessa frågors stora uppmärksamhet verkar det finnas en stor svårighet för försäkringsbolag att kommunicera sitt miljöarbete.
Internet är ett medium som kan erbjuda en bra möjlighet till förbättrade utsikter till kommunikation av ett företags miljöarbete. Försäkringsbolaget Folksam är ett företag som har ett stort intresse i att förmedla en bild av sig själva att vara en organisation där miljön är viktig och spelar en stor roll i deras arbete. Folksam är intresserade av att utveckla sin kommunikation av miljöarbetet på Internet men har ingen klar strategi för hur de ska genomföra detta.
Uppsatsen fokuserar på försäkringsbolaget Folksam, vars kunder har en väldigt liten kännedom om Folksams arbete med miljöaspekter i verksamheten. De största miljöaspekterna hos Folksam är kopplade till skadeverksamheten och de reparationer som är kopplade till den. Detta är saker som de flesta kunder inte naturligt kommer i kontakt med, eftersom det förhållandevis bara är ett fåtal kunder som behöver utnyttja sin försäkring. Folksam har en tydlig strategi i sitt arbete med olika miljöfrågor kopplade till företagets skadeverksamhet. De saknar däremot ett tydligt tillvägagångssätt för hur arbetet skall kommuniceras och öka kännedomen hos intressenterna. Anledningen till att Folksam vill göra detta är därför att det skulle ge dem en tydligare image som ett miljömedvetet företag. De resurser de idag satsar på miljöarbete skulle dessutom kunna ge en starkare utdelning i form av positiv uppmärksamhet från omvärlden.
Folksam arbetar idag i rätt riktning med att integrera sitt miljöarbete allt mer i marknadskommunikationen och att förbättra företagets miljökommunikation med hjälp av Internet. Att utveckla detta ytterligare, genom att utnyttja de möjligheter som Internet erbjuder i form av interaktivitet, snabb respons och insamling av viktig kundstatistik, ger resultatet att det upplevda mervärdet förknippat med varumärket ökar. Folksam bör utnyttja möjligheterna att kommunicera om miljöfrågor med sina kunder och anpassa sig i största möjliga utsträckning till kundernas kommunikationspreferenser i detta informationsutbyte.
Att miljöfrågorna får mer uppmärksamhet gör samtidigt att fler tar dessa frågor på allvar. Folksam är ett känt företag och har kontakt med en stor del av Sveriges befolkning, vilket gör dem till en viktig aktör med möjlighet att öka intresset för miljö i samhället. Därför är kommunikationen av miljöarbete inte bara en del i en strategi för att öka det för kunderna upplevda mervärde som är sammankopplat med varumärket Folksam. Det innebär också ett ansvar och en möjlighet att åstadkomma en förbättrad miljöfokus i samhället i stort.
Nyckelord: Grön Marknadsföring Kommunikation Marknadskommunikation Miljö Värde Kundvärde Internet Intressenter Kunder Interaktivitet CRM.

Main title:Marknadsinriktad miljökommunikation på Internet
Subtitle:försäkringsbolaget Folksam
Authors:Thorn, Mikael
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:500
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:grön marknadsföring, kommunikation, marknadskommunikation, miljö, värde, kundvärde, Internet, intressenter, kunder, interaktivitet, CRM
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7065
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 10:52
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics