Home About Browse Search
Svenska


Prejer, Ebba, 2006. Konsumentbeteende vid köp av färsk fisk : en kvalitativ studie för utveckling av ett produktkoncept hos ICA. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Health and convenience trends dominate the food industry and retailing business of today.
The health consciousness is spreading while appealing product attributes concerning taste and
packaging also are increasingly important. At the same time, the competition is growing fierce
in the Swedish market with hard discount formats and niche concepts who also are trying to
provide the market with perishables. Therefore, the pressure to lower prices is increasing
making economies of scale and rationalization progressively more important.

In 2004, ICA launched private label meat packaged in a modified atmosphere. Consequently,
many stores went from in-store cutting-up and packaging to selling centrally packaged and
distributed meat. ICA is now developing a concept with fresh fish in modified atmosphere
packages and needs to increase the knowledge about the market and the consumer. Thus,
there is a need for a qualitative study highlighting different consumer needs and attitudes
towards fresh fish. The purpose of the study is to assess the Swedish consumers´ behaviour in
the buying process of fresh fish. The study also includes evaluating the proposed launch
concept.

The study is based on consumer behaviour theory from which a number of hypotheses are
derived. The hypotheses serve as a foundation for those questions asked in the in-store
interviews and in the focus groups. The latter serve as the main source for empirical data. Six
focus groups were conducted in the spring of 2006 in Stockholm, Kungälv and Borlänge, two
in each location.

The results show that the consumer behaviour when buying fresh fish differs due to
demographic, geographic and psychographic variables. The knowledge about fresh fish has a
great influence on the consumer behaviour. Availability, depending on where in Sweden you
reside, is another main factor influencing the consumer. Younger consumers and those who
have less knowledge about fish, have the greatest need for fresh fish in modified atmosphere
packages. This is also true for consumers in small towns in midland Sweden. All consumers
demand a healthy and varied intake of food which can be provided for by an increasing
availability of fresh fish. The purchase of fresh fish is usually unplanned or partially planned.
The quality of the fish is a dominating factor as well as an appealing display of the product in
store. Price and brand are secondary factors. The ICA brand creates trust but every individual
store has to provide for an updated assortment to ensure food safety. The consumption of fish
has very positive connotations and creates a lot of consumer involvement.

In addition, the sought after recommendations are presented regarding suitable distribution,
target consumer segment, appropriate assortment, a winning positioning, an attractive store
display and proper packaging.

,

Hälso- och bekvämlighetstrender dominerar stora delar av livsmedelsindustrin och
dagligvaruhandeln. Konsumentens hälsomedvetenhet breder ut sig samtidigt som tilltalande
smak och utseende hos produkten blir allt viktigare. Villkoren ändras ständigt på den svenska
marknaden med ökad konkurrens från lågpriskedjor och från specialbutiker, som även söker
tillgodose marknaden för färskvaror. Därmed ökar pressen på handeln att sänka priserna på
dagligvaror. Storskalighet och rationalisering blir således viktiga konkurrensfördelar.
År 2004 lanserade ICA konsumentförpackat kött. Lanseringen innebar att flera butiker gick
från kött som packats direkt i butiken till att sälja kött som packats centralt hos ICA. ICA
utvecklar nu ett koncept för konsumentförpackad färsk fisk och behöver utöka sin kunskap
om marknaden, då konceptet ska förbättras med utgångspunkt i konsumentens relation till
fiskprodukter. Det finns därmed ett behov av en kvalitativ undersökning, som belyser olika
konsumenters attityder och beteenden. Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara
svenska konsumentens beteende vid köp av färsk fisk. I syftet ingår att utvärdera ICA:s
tilltänkta lanseringskoncept för konsumentförpackande fiskprodukter.
Studien bygger på konsumentbeteendeteori, vilken ligger till grund för formuleringen av ett
antal hypoteser. Från dessa hypoteser härleds frågor till den frågeguide som använts vid
intervjuer med ICA-kunder vid köptillfället av färsk fisk och till de fokusgrupper där det
huvudsakliga empiriska materialet samlats in. Sex fokusgrupper genomfördes under veckorna
18 och 19 år 2006 i Stockholm, Kungälv och Borlänge, två i varje stad.
Resultatet av studien visar att konsumentens beteende vid köp av färsk fisk skiljer sig
beroende på demografiska, geografiska och psykografiska variabler. Kunskap om färsk fisk
har en stor påverkan på konsumentbeteendet och likaledes har tillgängligheten påverkan på
beteendet beroende på var i Sverige man bor. Yngre och de med minst kunskap har störst
behov av konsumentpackad färsk fisk liksom de som bor i en mindre ort i inlandet. Samtliga
konsumenter efterfrågar variation i kosthållningen och hälsosamma råvaror, vilket fisken
tillgodoser. Köp av fisk är oftast oplanerat eller delvis planerat. Kvaliteten på fisken är
avgörande vid köptillfället liksom en tilltalande exponering. Pris och varumärke är sekundära
faktorer. ICA:s varumärke skapar tillit hos konsumenten, men butiken måste tillhandahålla ett
aktuellt sortiment för att konsumenten ska vilja inhandla känsliga varor såsom fisk i butiken.
Konsumtion av färsk fisk har positiva associationer och skapar stort engagemang hos
konsumenten.
Vidare ges de rekommendationer ICA efterfrågade inför lanseringen av konceptet. Dessa
innefattar lämplig målgrupp och distribution, ett ändamålsenligt sortiment, vinnande
positionering, tilltalande exponering i butik och passande förpackning.

Main title:Konsumentbeteende vid köp av färsk fisk
Subtitle:en kvalitativ studie för utveckling av ett produktkoncept hos ICA
Authors:Prejer, Ebba
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:454
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:fisk, färskvaror, konsumentbeteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7068
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7068
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Consumer economics
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 11:04
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 11:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics