Home About Browse Search
Svenska


Rincón Amat, Salvador, 2007. Possible changes in order to solve the pesticides problem : Spanish farmers and fruit exportation companies are looking for a solution. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
559kB

Abstract

The pesticides use has increased in agriculture in Almeria (south-eastern Spain). At the same time the pesticides have become less efficient and rules have been made stricter. The farmers and the fruit exportation companies have to deal with the problem that emerged in November 2006 when residual from illegal pesticides were detected by the EFSA (European Food Safety Agency). As a consequence, the companies and the farmers have had to face the mistrust from the buyers, especially from the biggest market, the German one.

The purpose of this thesis is to study how the fruit exportation companies and the farmers analyse the problem of choosing a reliable alternative. The starting point of the study is to see how the decision making process looks like in the five companies in the study. The farmers' way of managing the problem is analysed from the point of view of the learning and changing process.

The study is based on interviews made with five companies and eight farmers. The empirical part is presented as case studies divided into different subcategories; "predator companies", the "newly started company" and the "specialized company". One case study about the farmers is also presented.

The companies have different ways to face the problem with pesticides. The "predator" companies will promote a new production system based on biological control of plagues that will eliminate all use of pesticides in greenhouses and be effective in the fighting of plagues. The other companies and the farmers who do not try the new methods have a few options, such as producing with pesticides and testing the production in all of the phases. Another option is to specialize in only one product (i.e. tomatoes). The last possible option is to produce organically.

The "predator" companies have concluded that the best way to face the problem is to apply the biological control of plagues. They have reached this conclusion based on prior experiences and with good help of the new technologies in matters of biological control.
The farmers have looked at the problem from another perspective based on their worries about the profitability of their productions. The farmers have to learn a new method of production that could be the key to success for the agriculture in Almeria.

,

Användandet av besprutningsmedel har ökat inom jordbruket i Almería i sydöstra Spanien. Samtidigt har gifternas effektivitet minskat och regelverket angående användandet av dessa har skärpts. Odlare och exportföretag måste ta itu med problemet som dök upp i november 2006 när rester av förbjudna bekämpningsmedel upptäcktes av EFSA (Euopeiska Matsäkerhetsrådet). Som en följd av detta så möttes företag och odlare av misstänksamhet från köparnas sida, speciellt från Tyskland som är den största marknaden.
Syftet med denna uppsats är att studera hur exportföretagen och odlarna analyserar frågan om hur man väljer ett pålitligt alternativ. Utgångspunkten för studien är att titta på hur beslutsprocessen ser ut hos de fem företagen som studeras. Odlarnas sätt att att handskas med problemet analyseras med utgångspunkt i lärande- och förändringsprocesser.
Studien baseras på intervjuer med fem företag samt åtta odlare. Den empiriska delen presenteras som fallstudier uppdelade i olika underkategorier; “rovinsektsföretagen”, “det nystartade företaget” och ” det specialiserade företaget”. En fallstudie angående odlarna presenteras också.
Företagen har olika sätt att handskas med besprutningsproblemet. “Rovinsektsföretagen” kommer att använda sig av ett nytt produktionssystem som är baserat på biologisk kontroll som eliminerar användandet av alla besprutningsmedel i växthusen och som är effektiva i kampen mot skadeinsekter. De andra företagen och odlarna som inte kommer att använda de nya metoderna har även de alternativ, såsom att producera med bekämpningsmedel och då testa produktionen i alla dess skeden. En annan möjlighet är att specilaisera sig på bara en produkt (t.ex. tomater). Det sista alternativet är att producera organiskt.
“Rovinsektsföretagen” har dragit slutsatsen att det bästa sättet att handskas med problemet är att använda biologisk skadedjurskontroll. De har kommit till denna slutsats genom att basera sig på tidigare erfarenheter och med hjälp av ny teknologi vad gäller biologisk kontroll. Odlarna har sett problemet från ett annat perspektiv grundat på oron för produktionens vinst. Odlarna måste lära sig en ny metod som skulle kunna bli nyckeln till framgång för jordbruket i Almería.

Main title:Possible changes in order to solve the pesticides problem
Subtitle:Spanish farmers and fruit exportation companies are looking for a solution
Authors:Rincón Amat, Salvador
Supervisor:Öhlmér, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:498
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:management process, distrust, experience, biological control of plagues and production change.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7069
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:English
Deposited On:21 Sep 2017 11:07
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics