Home About Browse Search
Svenska


Bergman, Mårten, 2007. Kärnkraftens värde i framtiden : en jämförelse med kraftvärmeteknologi från biobränsle. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
689kB

Abstract

The debate on the future of Nuclear power in Sweden has increased with the discussion on global warming. The uncertainty of fossil fuel- and carbonprices the latest years has aroused considerable interest in Nuclear from power companies, industry and politicians. Nuclear power plants have negligible CO2 emissions and are not directly affected by increased price of emission rights and fossil fuels. The future power production needs to reduce its emissions of greenhouse gases to become sustainable.

The purpose of this study is to examine the value for power producers to have the option to invest in Nuclear power and how a Nuclear power venture would affect future electricity prices. The study uses two methods, a traditional cash flow model and real option analysis, to estimate the value of Nuclear power. Real option analysis is as a complement to traditional investment valuing methods and is considered to give a better foundation for decision-making because it captures the flexibility in an investment-decision. This study use a model where a power company should invest in either Nuclear Power or biofuel fired combined heat and power plant on two occasions, 2010 and 2015.

The result of the study shows that there is a value for the power companies to have the option to invest in Nuclear power. The value depends a lot of what requirement the investor have on the return of the project and taxes on Nuclear power in the future. A Nuclear Power venture would cause a smaller increase in the electricity price since it is the least costly alternative for new investments and it will not directly be affected by the trade in emission rights.

,

Kärnkraftens framtid i Sverige har blivit en alltmer aktuell fråga i takt med ökad diskussion
om växthuseffekten. De senaste årens osäkerhet kring priset på fossila bränslen och
utsläppsrätter har gjort att intresset för kärnkraft har ökat från kraftbolagen, basindustrin och
politiker. Kärnkraften har försumbara nettoemissioner av CO2 och påverkas inte direkt av
prisökningar på utsläppsrätter och fossila bränslen. Framtidens energiproduktion måste
minska sina utsläpp av växthusgaser för att vara hållbar på längre sikt.
Syftet med den här studien är att undersöka det ekonomiska värdet för kraftproducenter att ha
möjlighet att investera i kärnkraft och hur en satsning på kärnkraft skulle påverka elpriset.
Studien använder en traditionell kassaflödesmodell och real optionsanalys för att analysera
kärnkraftens värde. Real optionsanalys kan ses som ett komplement till traditionella
värderingsmetoder och anses ge ett bättre beslutsunderlag för en investerings värde eftersom
den tar hänsyn till den flexibilitet företagsledningen har vid ett investeringsbeslut. I studien
används en modell där ett kraftbolag ska välja mellan att investera i antingen kärnkraft eller
kraftvärme från biobränsle vid två tillfällen, år 2010 och år 2015.
Resultatet från studien visar att det finns ett värde för kraftproducenter av att ha möjlighet att
investera i kärnkraft. Värdet beror mycket av vilka avkastningskrav investeraren har och vilka
ekonomiska styrmedel som kommer att finnas i framtiden. En satsning på kärnkraft skulle
innebära att en mindre ökning av elpriset eftersom det är det minst kostsamma alternativet för
nyinvesteringar och påverkas inte direkt av handeln med utsläppsrätter.

Main title:Kärnkraftens värde i framtiden
Subtitle:en jämförelse med kraftvärmeteknologi från biobränsle
Authors:Bergman, Mårten
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:499
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kärnkraft, kraftvärme, reala optioner, hållbar kraftproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7070
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7070
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Non-renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 11:09
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics