Home About Browse Search
Svenska


Pelling, Erik, 2007. Macedonia at the doorstep of the European Union : a partial equilibrium analysis of the implications for the feed-livestock complex. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
659kB

Abstract

Macedonia, which applied for membership in the European Union in March 2004 and was granted candidate status in December 2005, is likely to become a member, if and when the next enlargement takes place. Now, at the doorstep of the European Union and before real accession negotiations start, it is a good idea for policy makers and the general public in Macedonia to carefully analyze the likely effects of membership and to consider what can be done to dampen the negative aspects and to get the most out of the good ones.

In this thesis the implications of Macedonia's possible accession to the European Union is analyzed. Focus is on the effects on Macedonia's agriculture in general and the feed-livestock complex in particular. The method used is twofold and consists of a qualitative and a quantitative assessment. The qualitative analysis includes an introduction to Macedonia and Macedonia's agriculture. The use of models in economic trade analysis is also discussed in connection with a review of relevant literature. The quantitative analysis is based on a comparative static analysis of a set of scenarios related to a possible future accession. In order to carry out this analysis, a synthetic single-country partial equilibrium model for the feed and livestock complex in Macedonia has been constructed, calibrated, and used for scenario analysis. The scenario analysis allows for some general conclusions to be drawn but its strength lies in its impact assessment of individual commodities in the feed-livestock complex. The model simulation indicates that EU-Accession "today" would have a significant impact on the feed-livestock complex in Macedonia. However, these impacts will vary from one commodity to another in both magnitude and signs as the rates of support to individual commodities in the EU and in Macedonia diverge. The adjustment of Macedonian support levels to EU standards will therefore imply both raises and cuts.

,

Makedonien ansökte om medlemskap i den Europeiska Unionen i mars 2004 och beviljades kandidatstatus i december 2005. Nu på tröskeln till den Europeiska Unionen och innan regelrätta medlemskapsförhandlingar äger rum är det en god idé för politiker och den breda allmänheten att noggrant analysera de potentiella konsekvenserna av ett medlemskap, liksom att begrunda vad som kan göras för att mildra de negativa följderna och få ut det mesta av de positiva.
Syftet med den här studien är att analysera de tänkbara konsekvenserna av ett makedonskt EU-medlemskap. I fokus är det makedonska jordbruket i stort men i synnerhet dess foder- och boskapskomplex. Den valda metoden är tvåfaldig och innehåller både en kvalitativ och en kvantitativ analys. I den kvalitativa delen ges en introduktion till Makedonien och landets jordbrukssektor. Här ryms också en genomgång av det makroekonomiska läget i landet samt en analys av konsumtionsmönster och jordbrukspolitik. Användandet av ekonomiska modeller i den här typen av analyser diskuteras även och en diskussion förs kring för sammanhanget relevant litteratur. Den kvantitativa delen bygger på en statisk jämförande analys av ett antal scenarier relaterade till en möjlig framtida EU-anslutning. I detta syfte har en syntetisk partiell jämviktsmodell för det makedonska foder- och boskapskomplexet konstruerats och kalibrerats. Från resultaten kan ett antal övergripande slutsatser dras men simuleringens styrka ligger i de slutsatser som kan dras om enskilda produkter. Scenarioanalysen ger vid handen att ett EU-medlemskap ”idag” kommer att ha en betydande påverkan på Makedoniens foder – och boskapsproduktion. De olika stödnivåerna i EU och i Makedonien gör dock att resultaten varierar. En EU-anpassning av Makedoniens jordbruksstöd medför därför ett högre stöd för vissa produktionsgrenar men ett lägre för andra.

Main title:Macedonia at the doorstep of the European Union
Subtitle:a partial equilibrium analysis of the implications for the feed-livestock complex
Authors:Pelling, Erik
Supervisor:Surry, Yves
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:496
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:economic modeling, partial equilibrium model, comparative statics analysis, FYR Macedonia, feed-livestock complex, EU enlargement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7074
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:21 Sep 2017 11:21
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics