Home About Browse Search
Svenska


Douhan, Johan and Rejstrand, Henrik, 2007. Solenergi : en lönsam investering för ett lantbruk?. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
559kB

Abstract

A possible way to reduce pollution and slow down the process of global warming is to increase the usage of renewable energy sources. One of these renewable energy sources is solar power. With the aid of solar panels and solar cells the energy from the sun can be transformed into both heating and electricity. The requirement to use the sun in this fashion is a suitable surface, for example a big roof, an angle between 40-60 degrees and that the surface should be exposed to the south. Almost every farm meets these requirements.

Hence, the aim of this essay is to se if farmers can make an economic profit by using solar panels for heating and/or solar cells for electricity. Interviews have been carried out with farmers to get a foundation for the making of a "model farm". This model farm will then function as a basis for the economic calculations that will answer the question whether it is profitable to use solar energy on a farm or not.

The economic calculations have been made based on interviews with distributors of solar energy. These distributors have given us figures on cost and efficiency of solar panels and cells and also other interesting information that can be useful, such as the expected lifetime and the correct angle that is needed for best result on the solar panels and cells.

The calculation method used in this essay is net present value, as this is a good method to analyze the profitability of a single investment and gives a clear answer to questions like "are we going to invest or not?". Another method used is the payoff-method, which is one of the most common methods used for investment calculation.

Since animals produce heat, the cow house does not need heating. However, the farmers have a need for water heating, which the solar panels could be a solution for. Still, most farmers already have a solution for the heating for water, but for those who don't, solar panels are an excellent alternative, that can save money for the farmer.

Current conditions result in bad profitability for solar cell investments. However, if the recent trends are stable and the price of solar cell energy continues to drop, it will be a profitable investment for farmers in the future.

,

En möjlig väg att gå för att minska utsläpp och hejda den globala uppvärmningen är att
öka användandet av förnybara energiresurser. En källa som producerar förnybar energi är
solen, vars energi inte används på ett optimalt sätt. Med hjälp av solfångare och solceller
kan solens strålar omvandlas till både värme och elektricitet. Förutsättningar som krävs
för att kunna använda solfångare och solceller är en lämplig yta, exempelvis ett stort tak,
en vinkel mellan 40-60 grader samt att ytan skall vara i söderläge. Dessa förutsättningar
är något som i stort sett alla lantbruk uppfyller. Med anledning av detta känns det befogat
med en undersökning om huruvida en investering av solenergi är lönsam för ett lantbruk.
Syftet med denna uppsats är alltså att se om det finns en ekonomisk vinning för en
lantbrukare att investera i solfångare för värme och/eller solceller för elektricitet. För
detta ändamål kommer intervjuer av lantbrukare genomföras i syfte att skapa en
verklighetsbaserad grund för en modellgård. Modellgården kommer sedan att fungera
som en bas för den ekonomiska kalkyl som förhoppningsvis kommer att ge oss svar på
frågan om huruvida det är lönsamt eller ej att installera ett solenergisystem.
För att få ett underlag att basera våra uträkningar på har intervjuer med återförsäljare
genomförts. Dessa har tagit fram siffror på kostnad, verkningsgrader och andra fakta till
modellgården som varit nödvändig för att undersökningen skall bli så realistisk som
möjligt.
Den investeringskalkyleringsmetod som använts i arbetet är nuvärdemetoden. Denna
metod lämpar sig bra för att analysera lönsamheten för en investering, och ger på ett
överskådligt svar på frågor som ”ska investeringen göras, eller inte?”. Payoffmetoden
kommer också att tas upp, då det är en av de absolut vanligaste metoderna vid beräkning
av en investerings lönsamhet.
Under studiens gång har vi kommit fram till att lantbrukare har ett väldigt litet behov av
uppvärmning. Djuren avger själva tillräckligt med värme för att värma upp ladugården.
Dock finns det ett behov av uppvärmning av vatten för rengöring av kärl och liknande.
Emellertid finns det i de flesta fall en väl fungerande lösning för detta redan, då
spillvärme från mjölkmaskinerna tas till vara. Men i de fall där lantbrukaren inte har
någon liknande lösning kan solfångare vara ett utmärkt alternativ, och pengar finns att
spara vid användandet av solfångare.
När det kommer till solceller är resultaten inte lika muntra. En investering i solceller för
att täcka hela lantbrukets elförsörjning skulle bli alldeles för dyrt med dagens
förutsättningar. Dock pekar trenderna på att solceller blir både billigare och mer effektiva,
samtidigt som elpriserna stiger. Fortsätter denna utveckling kommer snart även solceller
att vara en lönsam investering för lantbrukare.

Main title:Solenergi
Subtitle:en lönsam investering för ett lantbruk?
Authors:Douhan, Johan and Rejstrand, Henrik
Supervisor:Öhlmér, Bo
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:485
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:solfångare, solceller, lantbruk, investeringskalkylering, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7082
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2017 11:47
Metadata Last Modified:21 Sep 2017 11:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics