Home About Browse Search
Svenska


Oscarsson, Olof, 2007. Intresse för e-handel bland svenska lantbrukare. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
554kB

Abstract

Sveaverken is a company who manufactures products and equipment for the modern farm enterprise within grain, pork and horse businesses. A large share of Sveaverken's turnover depends on the role as a subcontractor for Delaval within the areas ventilation, manure handling and feeding systems. Sveaverken wants to investigate the possibility to increase sales by establishing new sales channels, for example e-commerce

This thesis is an analysis of the Swedish farmers use of internet, attitudes towards e-commerce and Sveaverken's interest within this area. There is also a minor economic analysis of the cost of establishing the e-commerce site.
The study focuses on farmers who are potential customers to Sveaverken within Sweden.

To examine the farmers opinions about internet and e-commerce a questionnaire was developed and sent out in November 2006, to 500 farmers of which 45% answered.

The results show that the average age of the farmers was 42,5 years. Nearly everyone has a computer (96%) and almost all of them have access to the Internet with the following connections, modem (33%), ADSL (30%), broadband (30%) and other (2%)

The farmers use the internet to do bank errands and search for information. Today 7% of the farmers conduct the majority of their purchases through internet. About 10% of the farmers think that internet will be their first choice when purchasing goods and services to their businesses.

Four out of five farmers perceive themselves as being able to conduct purchases of goods over the internet. Two thirds of the farmers have already done it, either to them self or to their business. The farmers consider that price and payment information is very important in order to motivate them to use the e-commerce site. They think that the benefits with e-commerce are that they can purchase goods and services outside their immediate surroundings and out of office hours. The majority wants to pay with an invoice, the other alternatives are hardly interesting to offer them.

About 50% of the farmers recognise Sveaverken and one third knows their assortment. Every sixth farmer perceives that he/she could purchase products at Sveaverken's e-commerce site, mainly spare parts.

The cost of establishing a custom-made e-commerce site is estimated to about 15 000-20 000 SEK, and a monthly service fee of 300-500 SEK

,

Sveaverken är ett företag som tillverkar produkter till det moderna lantbruksföretaget, inom
sektionerna spannmål, gris och häst. En stor del av företagets omsättning består i att vara
underleverantör åt Delaval med produkter i områdena ventilation, utgödsling och foder.
Sveaverken undersöker nu möjligheten att öka sin försäljning genom att etablera nya
försäljningskanaler, exempelvis handel via Internet, s.k. e-handel.
Detta examensarbete är en analys av lantbrukarnas användning av Internet, deras inställning
till e-handel och Sveaverkens satsning inom detta område. Arbetet innehåller även en mindre
ekonomisk analys av kostnaden för att etablera en e-handelssida. Studien koncentreras till att
omfatta lantbrukare som kan vara potentiella kunder till Sveaverken över hela Sverige.
För att undersöka lantbrukarnas åsikter sammanställdes en enkät som skickade ut i nov 2006
till 500 lantbrukare med en svarsfrekvens på knapp 45%. Resultaten visar att de hade en
medelålder på 42,5 år. Nästan alla hade tillgång till dator(96%) och av dem är nästan alla
uppkopplade på Internet med följande anslutningar, modem(33%), ADSL(30%, bredband
30% och övriga(2%).
Bankärenden är den vanligaste sysselsättningen på Internet, tätt följt av informationssökning
av olika slag. I dag gör 7% av lantbrukarna majoriteten av sina inköp via Internet. I framtiden
tror var tionde lantbrukare att Internet kommer att vara deras första val vid inköp av varor och
tjänster till lantbruket.
Idag kan fyra av fem lantbrukare tänka sig att handla på Internet och två tredjedelar har redan
gjort det antingen till sig själva eller till sitt företag. Lantbrukarna anser att pris och
betalningsinformationen är mycket viktig att få för att de ska våga handla på Internet. De
anser att fördelarna med Internethandel är att de kan handla varor utanför sitt närområde,
utanför kontorstid. Majoriteten av lantbrukarna vill betala sina varor och tjänster med faktura,
de övriga alternativen är knappt intressanta att erbjuda dem.
Cirka hälften av de tillfrågade känner till Sveaverken och en tredjedel känner till deras
sortiment. Var sjätte lantbrukare kan tänka sig att handla produkter på Sververkens hemsida
och då är det framför allt reservdelar som är aktuella.
Kostnaden för att etablera en skräddarsydd e-handelssida är cirka 15 000-20 000 kr plus en
månadsavgift på mellan 300-500 kr.

Main title:Intresse för e-handel bland svenska lantbrukare
Authors:Oscarsson, Olof
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:482
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:e-handel, Internet, lantbrukare, köpbeteende, Sveaverken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7091
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7091
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2017 11:53
Metadata Last Modified:22 Sep 2017 11:53

Repository Staff Only: item control page