Home About Browse Search
Svenska


Hjärpe, Pär, 2007. Materialdistribution i ett tillverkningsföretag : en fallstudie av PartAB. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
275kB

Abstract

The purpose of this project is to study Partab's material distribution process, furthermore identify critical problem areas within the company. Further the aim is to provide suggestions to new work procedures regarding material distribution and related processes. Appropriate literature has been used as a support in this process.

The main goal of a commercial company is to generate cash flow, and maximize the return on investment. Streamlining material supply and the use of material is a part of this process. Virum and Persson define logistics as: "Logistics is the approach and principles founding the process of planning, development, coordination, organisation, management, and control of material distribution from supplier to user". This definition will serve as a starting point for this project.

Material management is so much more than just supplying material. Material management is an art and a science including transportation, storing, and control, with the purpose of achieving time- and place efficiency. By identifying the seven R's and respond to their meaning for the company subject to this study, the seven R's found the starting point for improvement and/or change of the organisation.

Often the process of transportation of material within or between companies is described as material torrent. The torrent of material must hold the efficiency to deliver products just in time to a low cost (the lowest cost is not necessarily the right cost). The logistic efficiency can be measured using the terms capital tied up, cost, and service. These three terms can in turn be divided into components. The logistic target mix can be used to focus on the most important issues. Naturally it is not possible to optimize all details without improved delivery service, which is affecting both costs and capital tied up. The company has to find a good mix.

,

Syftet med detta examensarbete är att studera Partabs nuvarande materialflödesprocess samt att identifiera problemområden på företaget. Vidare är syftet att ge förslag på nya arbetssätt avseende materialflödesprocessen och tillhörande arbetsprocesser. Till stöd för arbetet har adekvat litteratur studerats och används.
Ett kommersiellt företags primära mål är att tjäna pengar, det vill säga generera avkastning på investerat kapital. Att effektivisera materialförsörjningen och materialhanteringen är en del av detta. De ovan nämnda områdena ingår i området logistik. Virum och Persson (1998, sida 12) definierar logistik som: ”logistik är det synsätt och principer som ligger till grund för planering, utveckling, samordning, organisation, styrning, och kontroll av materialflödet från leverantör till användare”. Denna definition kommer att ligga till grund för detta arbete.
Materialhantering mycket mer än att bara tillhandahålla material. Materialhantering är en konst och en vetenskap vilket inkluderar förflyttning, lagring och kontroll, med målet att uppnå plats- och tidsnytta. Genom att identifiera de sju r:en för den studerade verksamheten och besvara vad dessa innebär för densamma, ligger de sju r:en till grund för förbättring och/eller förändrig av den befintliga verksamheten.
Ofta beskrivs förflyttningen av material inom eller mellan företag som materialflöden. Materialflöden skall vara så effektiva att de kan leverera produkter när de behövs till så låg kostnad (den absolut lägsta kostnaden behöver inte vara den rätta) som möjligt. Mäta den logistiska effektiviteten1 kan man göra utifrån tre termer, nämligen kapitalbindning, kostnad och service. De termer kan i sin tur delas upp i flera delar. Den logistiska målmixen kan användas till att fokusera på rätt saker. Naturligtvis går det inte att optimera alla detaljerna, utan förbättrad leveransservice påverkar både kostnaderna och kapitalbindning. Företaget behöver hitta en bra mix.

Main title:Materialdistribution i ett tillverkningsföretag
Subtitle:en fallstudie av PartAB
Authors:Hjärpe, Pär
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:466
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:logistik, materialdistribution, supply, internlogistik, processanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7109
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7109
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 08:31
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 08:31

Repository Staff Only: item control page