Home About Browse Search
Svenska


Lundin, Petter, 2006. Kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläpp från tunga fordon i Sverige. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
250kB

Abstract

When the emissions from the diesel trucks today accounts for a large part of the total emissions from the road traffic, the trend with a more extensive use of diesel trucks for transportation will therefore lead to increasing carbondioxide emissions to the atmosphere. Because of the fact that technical progress in the form of optimized engines and shifts in the means of transport sometimes result in even greater emission levels, other solutions to this problem must be studied to decrease the emissions of carbondioxide from the diesel trucks. The purpose of the thesis is to show how a decrease of the carbondioxide emissions from diesel trucks in Sweden can be achieved in a costeffective way by the use of a carbondioxide tax and a differentiated vehicle tax. The method used in order to fullfill the purpose of the thesis is studies of literature, mainly of public government reports. Literature of enviromental economics will be used to show the need of a tax and how to determine the dynamic effective carbondioxide tax in steady-state. It will then been showed how the tax combination of a carbondioxide tax and a differentiated vehicle tax, both in the short and long run, contribute to decreased carbondioxide emissions from diesel trucks in a costeffective way. This is not the case for the carbondioxide tax and vehicle tax that are in use for diesel trucks in Sweden today.

,

Utsläppen från tunga fordon står idag för en stor andel av de totala vägtrafikutsläppen i Sverige, vilket innebär att trenden med ökade godstransporter via lastbil ger allt högre nivåer av koldioxidutsläpp till atmosfären. I och med det faktum att teknisk utveckling i form av optimerade motorer och förändrade transportsätt ibland kan leda till ännu högre koldioxidutsläpp, måste därför andra tänkbara lösningar studeras då det gäller att minska koldioxidutsläppen från tunga fordon. Syftet med uppsatsen är därför att visa hur en minskning av koldioxidutsläppen från tunga fordon i Sverige ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt vis genom användandet av en koldioxidskatt och en differentierad fordonsskatt. Metoden som används för att kunna uppnå syftet med uppsatsen är litteraturstudier av, i första hand, statliga offentliga utredningar. Miljöekonomisk litteratur utnyttjas för att visa varför det behövs en skatt, samt hur den dynamiska effektiva koldioxidskatten i steady-state bestäms. Skattekombinationen av en koldioxidskatt och en differentierad fordonsskatt kommer sedan visa sig bidra till en både kortsiktig och långsiktig utveckling mot lägre koldioxidutsläpp från tunga fordon på ett kostnadseffektivt vis. Det synes dock inte vara fallet då det gäller hur dagens koldioxidskatt och fordonsskatt verkar för tunga fordon i Sverige.

Main title:Kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläpp från tunga fordon i Sverige
Authors:Lundin, Petter
Supervisor:Gren, Ing-Marie
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:451
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kostnadseffektivitet, koldioxidutsläpp, koldioxidskatt, fordonsskatt, tunga fordon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7126
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 10:06
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics