Home About Browse Search
Svenska


Manevska Tasevska, Gordana, 2006. An economic analysis of the Macedonian viticulture : a competitiveness view of the grape and wine sectors. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
700kB

Abstract

The study deals with an analysis of the competitiveness characteristics of the Macedonian grape and wine sectors during the period 1995 to 2004. The study is based on theoretical tool, the Diamond model (Porter, 1998, 127) on which qualitative and quantitative competitiveness parameters are incorporated.

In addition the SWOT analysis has been used as a diagnostic tool for identifying the strengths, (sectors' areas that need further development, and area that could seriously impact the ability to stay competitive), and the problematic areas, which need additional adjustment to the market conditions.

The research showed that the basic strengths of both sectors are due the existence of favorable factor conditions, and that the roots of the sectors weaknesses come from the lack of infrastructural investments (lack of capital) and application of inappropriate management strategies. Significant sectors benefit is the possibility given by the European Union, by which the wine production is classified as highly sensitive product. The specifically applied measures minimise disruption to existing wine markets and protect the Macedonian wine sector during a prolonged transition period to 2011, when the beneficial treatment will be terminated.

,

Studien analyserar konkurrensfördelarna i den makedonska druv- och vinproduktionen under
perioden 1995 till 2004. Studien använder ett teoretiskt verktyg, Diamant modellen (Porter,
1998, 127), vilken integrerar kvalitativa och kvantitativa konkurrensfaktorer.
SWOT analys har även använts som diagnosverktyg för att identifiera styrkor (branschens
områden som behöver utvecklas vidare och områden som allvarligt kan påverka förmågan att
bevara konkurrenskraften) och problemområden, vilka behöver fortsatt anpassning till
marknadsförhållanden.
Undersökningen visade att de huvudsakliga styrkorna i båda branscherna är närvaron av
fördelaktiga faktortillgångar och att orsaken till sektorernas svagheter står att finna i bristen
på investeringar i infrastruktur (brist på kapital) och användandet av missriktade strategier i
företagsledningen. En viktig fördel för industrin är den möjlighet som EU erbjuder, som har
klassificerat vin som en mycket känslig produkt. De speciella stöd som tillämpas minimerar
störningar på den existerande vinmarknaden och skyddar den makedonska vinproduktionen
under en förlängd övergångsperiod till 2011, när den fördelaktiga behandlingen upphör.

Main title:An economic analysis of the Macedonian viticulture
Subtitle:a competitiveness view of the grape and wine sectors
Authors:Manevska Tasevska, Gordana
Supervisor:Surry, Yves
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:445
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:grape and wine production, competitiveness, competitive advantage, competitiveness strategies, SWOT analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7129
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:English
Deposited On:25 Sep 2017 10:16
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics