Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Sofie, 2006. Resursutnyttjande inom strategiska allianser : en studie av samarbetet mellan Milko, Skånemejerier och Valio. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
249kB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att med användande av Resource-Based Theory fastställa hur mejeriföretag kan koordinera sitt resursutnyttjande via stategiska allianser så att de kan stärka sina marknadspositioner på sina hemmamarknader. Bakgrunden är de förändringar som sker inom den svenska mejeribranschen, och det samarbete som diskuteras mellan Milko, Valio och Skånemejerier.

Svenska mejeriföretag har på senare tid märkt av en allt hårdnande konkurrens på sina hemmamarknader, den europeiska marknaden och världsmarknaden. Dagligvarukedjornas ökande antal egna märkesvaror samt inträdet av lågprismjölk ändrar maktbalansen mellan kedjorna och livsmedelsindustrin. Internationalisering av produktion och försäljning är därför många gånger nödvändigt för dessa företag i syfte att stärka konkurrensförmågan. Detta medför att mejeriföretagen måste vara mer flexibla för att klara sig under de allt mer dynamiska förhållandena. För att kunna hantera dessa förändringar och samtidigt behålla sina konkurrensfördelar kan producenterna samarbetar med varandra.

Det är intressant att studera en bransch under stor förändring. Mycket kommer att ske inom de närmaste åren. Handelskedjorna kräver numera riksavtal, vilket kräver stora volymer hos mejeriföretagen för att vinna dessa levereransavtal. De stora volymer som krävs är svåra för de mindre mejeriföretagen i Sverige att uppnå och därför är någon form av samarbete mejeriföretagen emellan nödvändig.

Diskussioner om samarbete mellan Milko, Valio och Skånemejerier inleddes främst med anledning av (1) ökad konkurrens på marknaden, (2) handelns ökade makt, (3) politiska förändringar samt (4) ökade krav från konsumenterna. Dessa förändringar inom branschen kräver att företagen samarbetar för att utnyttja sina respektive resurser maximalt.

Genom denna allians kan de medverkande företagen koordinera sitt resursutnyttjande, på nedan redovisade sätt, för att stärka sina marknadspositioner. Slutsatserna bygger på en litteraturgenomgång samt analys av ett eventuellt samarbetet mellan Milko, Valio och Skånemejerier. På följande punkter finns möjligheter till samordning av resurser inom den studerade alliansen:

i) Starka varumärken
ii) Starka regionala hemmamarknaderna
iii) Export
iv) Leveranskontrakt
v) Sortiment
vi) Distributionen
vii) Forskning och produktutveckling
viii) Försäljning

Genom koordinering av ovan beskrivna resurser finns möjligheter till både besparingar och ökade intäkter. Milko och Skånemejerier har potential för synergieffekter, medan samarbetet med Valio medför tillgång till resurser som är knappa hos de svenska företagen. De svenska företagens motiv till samarbete kan beskrivas som att behålla, utveckla och kombinera resurser, medan samarbetet med Valio handlar om att få tillgång till nya resurser.

,

The aim of this study is, using the Resource-Based Theory, to explore how dairy processing
firms may coordinate their use of resources in a strategic alliance. Alliances are important
because of current market changes on the Swedish dairy industry. The collaboration which is
analyzed is the one between two Swedish cooperatives (Milko and Skånemejerier) and one
Finnish one (Valio).
In recent years Swedish dairy processors have faced intensified competition on their home
markets as well as on foreign markets. The retail chains are increasing their power because of
private label products and low priced milk variants. To handle the challenges the processors may
benefit from collaboration. Internationalizing of production and sales may be helpful.
So the dairy industry is subject to major structural changes. The retail chains seek nationwide
contracts and for the dairy processors to win those contacts they must deliver large volumes.
Most Swedish dairy cooperatives are small and have problems to get such large volumes so some
kind of collaboration is necessary.
Discussions about collaboration between Milko, Skånemejerier and Valio started mainly because
of the following reasons; (1) intensified competition, (2) the retail chains’ higher power, (3)
political changes and (4) higher demands from consumers. For the industry to adapt to these
changes collaboration is needed. Every firm needs to use its resources optimally.
Through an alliance the companies are able to coordinate their use of resources in many ways, to
coordinate their use of resources, and to get stronger market positions. The conclusions are built
on a study of appropriate literature and interviews with top representatives within Milko,
Skånemejerier and Valio. The following issues are promising fields for co-ordination of the
alliance partners’ resources:
i) Strong brand names
ii) Strong regional home markets
iii) Exports
iv) Delivery contracts with retailers
v) Assortment
vi) Distribution
vii) Research and development
viii) Sales efforts
Coordination of resources may bring both lower costs and higher incomes for the three dairy
processors. Milko and Skånemejerier are quite similar firms and the collaboration between these
two is much about keep and combining resources. At the same time as their collaboration with
Valio concerns obtaining new resources.

Main title:Resursutnyttjande inom strategiska allianser
Subtitle:en studie av samarbetet mellan Milko, Skånemejerier och Valio
Authors:Eriksson, Sofie
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:448
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:strategisk allians, mejeri, kooperativ, Milko, Skånemejerier, Valio
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7139
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7139
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cooperatives
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2017 10:53
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics