Home About Browse Search
Svenska


Fredricsdotter, Linda and Stigzelius, Ingrid, 2006. Implementation of SA8000 in Indian garment manufacturing : a socio-economic assessment of the impacts on working conditions and business practices. SLU, Dept. of Economics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
695kB

Abstract

The garment industry has faced a constant chase for low prices, which has led to an outsourcing to developing countries where the production costs are comparatively low. In these countries, however, the workers' conditions are often forgotten. It is not unusual with low wages and extensive overtime work in an environment that is directly hazardous to the worker. In an attempt to improve the social conditions, many companies have adopted codes of conduct and social standards. Although the codes and standards may lead to improvements for the workers, they have led to additional costs for the supplier factories. In order to reach a sustainable business practice, factories need to develop both economically and socially. This study explores local-level experiences of SA8000 in Indian garment manufacturing by examining the impacts of implementation on the business practices and working conditions. The results of the study are based on case studies in Bangalore and Tirupur in South India. During the implementation, the major obstacles were effective communication of the standard at all levels in the factory and the costs involved in meeting the requirements of the standard. The major benefits are primarily expressed in social terms, while the suppliers would need a higher price or long-term contracts from the buyers to economically motivate the implementation. It is suggested that all concerned stakeholders are engaged in the process through a continuous mutual dialogue in order to promote both economic and social development in a sustainable manner.

,

Inom textilindustrin pågår en ständig jakt efter låga priser vilket har lett till en förflyttning av produktion till utvecklingsländer där kostnaderna fortfarande är låga. Detta leder till att arbetarnas situation ofta åsidosätts. Det inte är ovanligt med låga löner och mycket övertidsarbete i en arbetsmiljö som är direkt farlig för arbetaren. I ett försök att förbättra de sociala förhållandena har många företag antagit uppförandekoder och sociala standarder. Även om dessa koder och standarder leder till förbättringar för arbetarna så har de också resulterat i ökade kostnader för textilfabrikerna. Fabrikerna behöver utvecklas både ekonomiskt och socialt för att kunna uppnå en hållbar företagsverksamhet. Denna studie undersöker erfarenheter av SA8000 inom Indiens klädtillverkning genom att studera implementeringen och dess inverkan på såväl företagsverksamhet som arbetsförhållanden. Resultatet av studien är baserat på fallstudier i Bangalore och Tirupur i södra Indien. Under implementeringsprocessen var det största hindret att kommunicera standarden till alla nivåer i företaget samt att täcka kostnaderna för att nå upp till standardens krav. De största förmånerna med standarden uttrycks framförallt i sociala termer, medan leverantörerna skulle behöva ett högre pris för sina varor eller långsiktiga kontrakt från inköparna för att känna sig ekonomiskt motiverade att implementera SA8000. Det är viktigt att alla berörda intressenter engageras i processen genom en fortlöpande dialog för att stimulera både en ekonomisk och social utveckling.

Main title:Implementation of SA8000 in Indian garment manufacturing
Subtitle:a socio-economic assessment of the impacts on working conditions and business practices
Authors:Fredricsdotter, Linda and Stigzelius, Ingrid
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:440
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:garment, SA8000, codes of conduct, social standards, social compliance, multi-stakeholder initiative, corporate social responsibility, management systems, sustainable development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Language:English
Deposited On:25 Sep 2017 11:00
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics