Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Lina, 2009. Insättningsålderns påverkan på kalvens hälsa i gruppbox. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
229kB

Abstract

In modern dairy production, the newborn calf generally is separated from its mother and put in a single pen for some time before it is introduced to group housing. Group housing is becoming more and more common because it saves the farmer a lot of valuable time. Even thought group housing has a lot of benefits it is often associated with a higher morbidity and mortality in the young calves. Therefore, knowing the optimal way to use the group pen lies in many farmers' interests and the importance of different factors such as the optimal age of introduction is important to evaluate.

The aim of this study was to investigate the effect of age at introduction to group housing on the health of the calves in the group pen.

The calves that were used in the study were divided into two groups depending on their age at introduction to group housing. Group 1 consisted of 51 calves that where introduced at 7-17 days of age. Group 2 consisted of 47 calves that were introduced at 18-38 days of age. The calves where monitored by clinical examinations every other to third day during the time from introduction until weaning. During this time they also were equipped with a pedometer that registered their daily activity.

The different variables that were examined were; incidence of diseases defined on the basis of the clinical examinations, proportion of days with illness and days without illness in group housing, activity and time to first illness.

Numerically, the study showed a bigger proportion of sick calves, calves with diarrhea and calves with respiratory disease in group 2. This group also had a higher proportion of days with illness and lower proportion of healthy days, also the activity was lower. However, none of these results were statistically significant.

,

I modern mjölkproduktion, tas vanligtvis den nyfödda kalven från kon och sätts i en ensambox en tid innan den introduceras till grupphållning. Grupphållning blir vanligare och vanligare eftersom det sparar lantbrukaren mycket värdefull tid. Även om grupphållning innebär många fördelar är det ofta även förknippat med en högre sjuklighet och dödlighet hos de unga kalvarna. Det ligger därför i lantbrukarens intresse att veta hur han optimalt ska använda sig av grupphållning och betydelsen av olika faktorer såsom optimal insättningsålder till gruppbox är viktiga att utvärdera. Målet med den här studien var att undersöka om åldern vid insättandet till grupphållning hade någon effekt på kalvars hälsa under vistelsen i gruppbox. Kalvarna som ingick i försöket delades in i två grupper med avseende på ålder vid insättning i gruppbox. Grupp 1, 51 st., sattes in vid 7-17 dagars ålder och grupp 2, 47 st., sattes in vid 18-38 dagars ålder. Dessa kalvar följdes med kliniska undersökningar varannan till var tredje dag under tiden från insättning till avvänjning. Under denna tid bar de även en pedometer som registrerade aktiviteten varje dygn. Variabler som undersöktes var förekomst av olika sjukdomar definierade utifrån de kliniska undersökningarna, andel sjuka dagar och andel friska dagar i gruppbox, aktivitet och tid till första sjukdom. Numerärt sågs en större andel sjuka kalvar, kalvar med diarré och kalvar med respiratoriska sjukdomar i försöksgrupp 2. Denna grupp hade också numerärt högre andel sjukdagar och lägre andel friskdagar. Även aktiviteten var lägre. Inga av dessa resultat var dock statistiskt signifikanta.

Main title:Insättningsålderns påverkan på kalvens hälsa i gruppbox
Authors:Bengtsson, Lina
Supervisor:Svensson, Catarina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:30
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:gruppbox, insättningsålder, kalvar, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6829
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6829
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:50
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 07:44

Repository Staff Only: item control page