Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Eva-Lena, 2008. Tvångsparning och valpens tidiga utveckling : ett djurskyddsproblem?. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
300kB

Abstract

Detta examensarbete är en litteraturstudie, som är baserad på både äldre och nyare vetenskaplig litteratur, samt populär facklitteratur. Syftet med detta examensarbete är att åskådliggöra två problemområden inom den svenska kennelverksamheten/hundaveln.

Tvångsparningar av tikar är ett stort djurskyddsproblem som strider mot svensk djurskyddslagstiftning. Trots att denna metod medför lidande hos tiken används den flitigt hos verksamma kennelägare, samt hos avelsdjursägare. I facklitteratur, som privatpersoner kan komma i kontakt med, illustreras detta övergrepp i detalj, fast då under namnet parningshjälp. Denna s.k. parningshjälp, anses av dessa författare, vara nödvändig, för att inte hundarna under parningsakten ska skada varandra eller tröttas ut. Denna metod påminner om den s.k. våldtäkten mellan hundar som observerats i studier av herrelösa hundar i Indien.

Det finns alltid minst ett skäl till att tiken inte accepterar den utvalda hanhunden och att tvinga henne till parning, trots hennes ovilja, leder det till fysiskt och psykiskt lidande. Fysiologiska hinder kan vara orsaken till att tiken inte vill genomföra en parning, såsom slidkatarr, förträngningar eller ryggproblem. Varje tik har vidare en egen preferens om tilltänkta fadern till hennes avkomma. Denna preferens är till för att tiken ska undvika inavel i populationen, samt att hon ska välja den hanhunden med de mest fördelaktiga generna till avkomman.

Kennelägaren ansvarar för valpens tidigaste utveckling, som är oerhört viktig för hundens vidare förutsättningar som vuxen. Den prenatala perioden, dvs. tiden före födseln, kan påverka valpen negativt om tiken är stressad under dräktigheten. Valpens viktigaste period, socialiseringsperioden, innefattar socialisering till människan, men även artprägling och miljöträning. Under denna period läggs grunden till hur valpen och senare hunden kommer att fungera i sitt sociala umgänge med människan. Vidare lär sig valpen, genom artprägling, hundens arttypiska språk, samt hur den ska umgås med andra hundar. Om valpens behov inte blir tillfredställda, samt om felaktig eller otillräcklig socialisering sker, leder detta till att hunden senare i livet kan utveckla rädsla eller aggressivt beteende gentemot människor eller andra hundar.

Avlivning av friska hundar, med denna typ av beteendeproblem, är vanligt förekommande och ska ses som ett djurskyddsproblem. Om istället resurser läggs på träning och/eller medicinering för återanpassning är möjligheten stor att dessa hundar kan fungera utmärkt i människans sociala samhälle.

,

This examination report is a literature review, which is based on both earlier and more recent
published scientific literature and also notification. The purpose of this examination report is
to focus on two problem areas in Swedish dog breeding.
Forced copulation in dogs is a large animal welfare problem which is against the Swedish
animal welfare legislation. Even though this method causes the bitch suffering, it is a common
way to breed dogs. In notification for the private person encroachment shows in detail, but
then under a different name, “assisted mating”. The writers of these books mean that this
method is necessary, or else the dogs might get hurt or get unnecessarily exhausted. This
method has similarities to raping observed in studies on abandoned dogs in India. There is
always a reason for the bitch not accepting the selected male and by forcing her to mate the
bitch suffers both physically and mentally. Physiological reasons like vagina-catarrh,
narrowing or backproblem may be the reason why a bitch refuses to mate. Every single bitch
has her own preference of the perfect father for her offspring. This preference is a strategy to
avoid inbreeding and to choose the genetically most preferable male/ father.
The dog breeder is responsible for the pups’ early development, this is very important for the
dogs prerequisites as an adult. If the bitch is stressed during her pregnancy the offspring may
be negatively affected. The pups’ most important period is the socialization period, which
includes the socialization to the human being and the species stamping and environment
training. During this period the puppy’s adulthood function in its social relation to the human
is founded. The pup also learns through the species specific language normal and adaptive
dog to dog social behaviour. If the pups’ needs are not fulfilled or if maladjusted or no
socialization occurres, this will lead to aggressive/ frightened behaviour towards humans or
other dogs. Putting healthy dogs to sleep, due to this type of behaviour problem, is common
and should bee seen as an animal welfare problem. If resources are put on training and/or
medicifacation to rehabilitation of these dogs, they have the possibility to function well as pet
dogs.

Main title:Tvångsparning och valpens tidiga utveckling
Subtitle:ett djurskyddsproblem?
Authors:Svensson, Eva-Lena
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:188
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:tvångsparning, hund, valp, tidig utvecklng, djurskydd, djurskyddsproblem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6912
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6912
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:50
Metadata Last Modified:18 Sep 2017 08:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics