Home About Browse Search
Svenska


Olnéus, Kajsa, 2008. Behövs kattetologer på djursjukhus i Sverige?. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
595kB

Abstract

Behaviour problems are often behaviours that cat owners don´t like, but are normal to the cat. The reason to why cat owners experience certain feline behaviours as problematic is probably due to the current practice in cat housing. The ways that cats are kept today causes somewhat of a compromise between cat and owner and inhibits the expressions of the cat's natural and normal behaviour. The cat owners may misunderstand their cats behaviour, for example the cat owners believe that their cats perform certain behaviours because of feelings of guilt, hate, revenge or maybe to protest against something or someone. An animal hospital may help solve behaviour problems, but also help the cat owners to undstand their cat´s behaviour in an other perspective.

The aim of this study is to investigate the need of a cat ethologist in animal hospitals. To see if there is a need for this, a questionnaire was made, which was send to 7 large animal hospitals in Sweden. The questionnarie was directed to the staff who are responsible for the animal hospitals first contact with cat owners who have cats with behaviour problems. In the guestionnaire the staff had to answer questions about the first contact with the cat owners and if they would find a cat ethologist a useful asset to the staff. All animal hospitals answered that they recieved questions regarding behaviour problems in cats. From my results it seems common that cat owners ask questions about behaviour problems. In certain animal hospitals there were already staff hired with specialites in animal behaviour. In the animal hospitals where there were no one with such expertice employed who could answer behaviour guestions, all agreed upon the need of someone they could consult guestions about behvaiour, and they also felt it would be good if there were someone to whom cat owners could be refered to.

,

Oftast är problembeteende de beteenden som kattägaren inte tycker om, men som oftast är
normala för katten själv. Att kattägare upplever vissa kattbeteenden som problematiska
beror ofta på hur man i dagens samhälle håller katter. Dagens sätt att hålla katter leder ofta
till att det blir en kompromiss mellan kattägaren och vilka naturliga beteende katten ges
möjlighet att utföra. Kattägare kan missförstå sin katts beteende, exempelvis kan de anta att
deras katt utför vissa beteenden på grund av skuld, hat, hämnd eller för att protestera. På ett
djursjukhus skulle man kunna hjälpa till att lösa problembeteenden, men också få
kattägarna att betrakta sin katts beteende från ett annat perspektiv.
Syftet med denna studien är att undersöka om det finns ett behov av att ha tillgång till en
kattetolog på djursjukhus. För att undersöka detta behov gjordes en enkätstudie som
skickades till 7 större djursjukhus. Enkäten var riktad till personalen som får den första
kontakten med kattägare som har katter med problembeteende. De fick svara på frågor om
vad som händer vid första kontakten och om de tycker att de skulle vara bra om det fanns
etologer på djursjukhus. Alla djursjukhusen svarade att de får frågor om problembeteende
hos katt, samt att det verkade som det vara vanligt förekommande att kattägare frågade om
problembeteende. På vissa djursjukhus fanns redan personal som hade specialiserat sig på
djurs beteende. De djursjukhus där det inte fanns någon att rådfråga om beteende tyckte
alla att det vore bra om det fanns någon som de kunde rådfråga kring beteendefrågor. De
tyckte också att det vore bra om det fanns någon som man kunde hänvisa kattägarna vidare
till.

Main title:Behövs kattetologer på djursjukhus i Sverige?
Authors:Olnéus, Kajsa
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:198
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Katt, problembeteende, djursjukhus, etolog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6833
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6833
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:50
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 08:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics