Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Amelie, 2008. Skiljer sig hundvalpars lekbeteende åt mellan raser och kön?. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
148kB

Abstract

There are many theories why animals play but none have jet been proven. During observation on Canids, play seems to be important when they learn to control the intensity of the bite and to facilitate the social structure within a group. When dogs play they perform behaviours that otherwise are used during hunting, reproduction and aggression that in another context would be for example hostile. The dog is one of the species that we humans have domesticated and they have been exposed to an intense and concentrated breeding so they can function in different areas, for example herding and hunting. This breeding has resulted in that the pure bred dogs can be very different between the breeds. In several studies there have been differences between breeds among adult dogs when it comes to play behaviour but no studies have been done regarding puppies.

The aim of this study was to see if there were any difference in the way puppies play between the breeds Germen shepherd, Border collie and Labrador retriever. An additional aim was to see if there are any difference between the genders regarding witch gender they prefer to play with and if they genders play in different ways. To test significant differences Kruskal-Wallis test were used.

48 puppies of the breeds Border collie, Labrador retriever and Germen shepherd took part in the study. Four litters from each breed and four individuals (two females and two males) from each litter were observed during two occasions during one day, a total of 16 minutes per puppy. Each puppy was observed during one minute and all play behaviours were registered and then next puppy was observed and so on. The observations were performed were the puppies lived and they were either outside or inside during the study. The puppies were 43-55 days old when they were observed.

The study showed that there were significant differences between the breeds in four play behaviours; jump on top of another puppy (p<0,05), runplay (p<0,01), shake a toy (p<0,05) and stand over another puppy (p<0,05). The fact that there were differences between the breeds may depend on that they have been breed to different purposes and that these behaviours are shown when they are puppies. There were no difference between the sexes, and this may be because the puppies have not yet reached sexual maturity and therefore have not yet developed behaviour differences detected in adult dogs. It appeared that the females played more with the males than other females, but to explain this it requires further studies

,

Det finns många teorier om varför djur leker men ingen är riktigt bevisad ännu. När man har
observerat hunddjur så verkar leken vara en viktig del när de ska lära sig att kontrollera
intensiteten på bett och för att underlätta den sociala strukturen inom gruppen. När hundar leker
utför de beteenden som används i jakt, reproduktion och aggression som i andra sammanhang
skulle betraktas som bland annat fientliga. Hunden är en av de arter som vi människor har
domesticerat och de har blivit utsatta för en intensiv och inriktad avel för att de ska fungera till
olika ändamål, till exempel som vallhund eller jakthund. Detta har gjort att beteenden hos
renrasiga hundar kan skilja sig mycket åt. I flera studier har man sett att det finns skillnader
mellan raserna hos vuxna hundar när det gäller lekbeteenden men inga studier är gjorda gällande
valpar.
Syftet med denhär studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i lekbeteende mellan
raserna schäfer, border collie och labrador. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det fanns
någon skillnad mellan könen till exempel om hanar lekte mer med hanar och om de båda könen
leker på olika sätt. För att testa signifikans användes Kruskal-Wallis test.
Totalt medverkade 48 valpar i studien av raserna border collie, labrador retriever och schäfer.
Fyra kullar från varje ras och fyra individer (två tikar och två hanar) från varje kull observerades
under två observationstillfällen under en dag på totalt 16 minuter per individ. Varje fokaldjur
följdes under en minut och alla lekbeteenden som utfördes registrerades. Observationen utfördes
hemma hos kullen och var antingen inomhus eller utomhus. När observationen utfördes var
valparna mellan 43-55 dagar gamla.
Studien visade att det fanns signifikanta skillnader mellan raserna på fyra lekbeteenden; hoppa på
annan individ (p<0,05), springlek (p<0,01), skaka leksak (p<0,05) och stå över (p<0,05). Att det
fanns skillnader mellan raserna kan bero på att de är avlade till olika ändamål och att dessa
beteenden syns redan som valpar. Mellan könen fanns inga skillnader och detta kan bero på att
valparna ännu inte nått könsmognad och därmed inte utvecklat beteendeskillnader som påvisats
hos vuxna hundar. Det framgick att tikarna lekte mer med hanar än med andra tikar men för att
förklara detta krävs vidare studier.

Main title:Skiljer sig hundvalpars lekbeteende åt mellan raser och kön?
Authors:Lindholm, Amelie
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:207
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:lek, valp, border collie, labrador, schäfer, ras, rasskillnad, könsskillnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6840
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:49
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 08:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics