Home About Browse Search
Svenska


Kempe, Vendela, 2008. Blue monkeys' utilization of five tree species in relation to abundance of each tree species : Diospyros abyssinica, Euclea divinorum, Turraea robusta, Warburgia ugandensis and Ficus lutea. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
776kB

Abstract

This study was carried out in the Sabaringo forest outside the Masai Mara National Reserve in Kenya in order to obtain knowledge about the dietary preferences of the blue monkey Cercopithecus mitis stuhlmanni. Previous studies of foraging behaviour of lactating and non-lactating females in this forest have investigated the monkeys' preferences of tree species to foraging of and being positioned in. To relate the monkeys' preferences of each tree species to the abundance of the tree species we made a total inventory of the trees in the forest. This was done by identifying species and size of each tree, as well as GPS position in order to create maps of the area. For the ten most popular tree species displayed in the previous study, comparisons were then made between the monkeys' use of the species and the abundance of these species (measured by number of trees, number of branches and stem area). The observations displayed in this thesis are based on the analysis of five of the ten most popular tree species; Diospyros abyssinica (Giant Diospyros), Euclea divinorum (Diamond-leaved Euclea), Turraea robusta (Honeysuckle tree), Warburgia ugandensis (East African Greenheart) and Ficus lutea (Giant-leaved Fig). The remaining five tree species are analysed in a corresponding thesis by Ahlbäck.

F. lutea was despite of its low frequency in the area the clearly most popular tree species, mainly for foraging of but also for being positioned in. It was used 28 times its abundance for foraging and 10.2 times its abundance for positioning, concerning its number of trees. Both lactating and non-lactating females showed this preference, even though the trend was stronger among the latter. The second most popular tree species for foraging was W. Ugandensis and D. Abyssinica. Both E. divinorum and T. robusta were utilized for foraging with same or less frequency than their abundance. When looking at the tree species used for positioning, the most popular species after F. lutea was W. Ugandensis, E. divinorum and D. abyssinica. The least popular species was T. robusta.

,

Denna studie gjordes i Sabaringoskogen utanför Masai Mara National Reserve i Kenya
med syfte att undersöka födopreferenserna hos den blå markattan Cercopithecus mitis
stuhlmanni. Artens användning av trädarterna som föda och för att vistas i hade tidigare
studerats hos lakterande och icke-lakterande honor i samma område. För att förstå apornas
preferenser gällande trädarter att äta respektive vistas i genomförde vi en totalinventering
av trädarterna i området. Detta gjordes genom att bestämma art och storlek för varje träd,
samt även GPS-position för att kunna göra kartor över området. Jämförelser gjordes sedan
för de tio populäraste trädarterna i den tidigare studien, gällande apornas användning av
arterna samt arternas förekomst (mätt som antal träd, antal grenar och stamarea).
Observationerna i denna uppsats bygger på analyser av fem av de tio populäraste
trädarterna; Diospyros abyssinica (Giant Diospyros), Euclea divinorum (Diamond-leaved
Euclea), Turraea robusta (Honeysuckle tree), Warburgia ugandensis (East African
Greenheart) och Ficus lutea (Giant-leaved Fig). Användningen av de resterande fem
analyseras i en motsvarande uppsats av Ahlbäck.
Trots dess låga förekomst i området var F. lutea den klart populäraste trädarten, främst
vad gäller att äta i men även att vistas i. Arten användes 28 gånger sin förekomst för att äta
i och 10,2 gånger sin förekomst för att vistas i, gällande dess antal träd. Denna preferens
delades av både lakterande och icke-lakterande honor, men trenden var tydligare bland de
senare. De näst populäraste trädarterna att äta i var W. Ugandensis och D. abyssinica. Både
E. divinorum och T. robusta användes i samma eller mindre utsträckning för att äta i än de
förekom. Vad gäller användningen av trädarterna för att sitta i var W. Ugandensis, E.
divinorum och D. abyssinica, efter F. lutea, populärast. Den minst populära arten var T.
robusta.

Main title:Blue monkeys' utilization of five tree species in relation to abundance of each tree species
Subtitle:Diospyros abyssinica, Euclea divinorum, Turraea robusta, Warburgia ugandensis and Ficus lutea
Authors:Kempe, Vendela
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:212
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Cercopithecus mitis stuhlmanni, lactating females, Diospyros abyssinica, Euclea divinorum, Turraea robusta, Warburgia ugandensis, Ficus lutea, tree abundance, foraging, positioning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6844
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6844
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal ecology
Language:English
Deposited On:11 Sep 2017 14:49
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 09:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics