Home About Browse Search
Svenska


Ahlbäck, Lina, 2008. Blue monkeys' utilization of five tree species in relation to the abundance of each tree species : teclea nobilis, Elaeodendron buchananii, Species 1, Grewia bicolor and Ficus sycamorus. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
790kB

Abstract

This paper is a part of a larger study with the purpose of investigating foraging behaviour and feeding preferences of blue monkeys' (Cercopithecus mitis stuhlmanni) in the study area. The study took place in the Sabaringo forest just north of the Masai Mara National Reserve, Kenya, where a group of 50 blue monkeys live. In July 2006 the foraging and positioning preferences of lactating and non-lactating females regarding the different tree species in the forest were studied by a group of other Swedish students. To determine if these trees are rejected or preferred, a total inventory of the trees in the area was carried out by me and a fellow student in March 2007. We compared our results with previously collected data of the preferences of the monkeys. My thesis focuses on five of the ten most preferred trees whereas the other five are discussed in the corresponding paper by Kempe. A total of 10 260 trees were counted and 50 different species could be identified. The most common of my focal tree species was Teclea nobilis making up 35 % of the total number of trees but used for positioning only 15 % of the observation time. The species that were used for feeding in the highest extent was Grewia bicolor, especially by the lactating females who often ate the fruits from it. In relation to the percentage of the forest biomass that this species made up (calculated from its stem area) it was eaten from almost six times more than expected from its abundance. Ficus sycamorus had an even higher ratio between occurrence and usage as food, more than 1:30 counted by number of trees or stems. Because it is one of the largest trees, the number was much lower (about seven) counted by area cover. The species only contributed to approximately 0.2 % of the number of trees or stems and a little over 1 % of the total biomass counted by stem area. In addition to these three species Elaeodendron buchananii and an unclassified species (Species 1) were also studied in detail and are presented in this paper.

,

Detta arbete är en del av en större studie med syfte att undersöka den blå markattans
(Cercopithecus mitis stuhlmanni) beteendemönster och födoval inom studiens område.
Studien gjordes i Sabaringoskogen strax norr om Masai Mara National Reserve i Kenya där
en flock på omkring 50 blå markattor lever. I juli 2006 har lakterande och icke-lakternade
honors val av trädarter, för att äta från eller vistas i, studerats av en grupp svenska
studenter. För att avgöra ifall vissa träd valdes bort eller favoriserades gjordes en
totalinventering av skogsbeståndet av mig och en annan student i mars 2007. Resultatet
jämfördes med data över blå markattans preferenser av trädarter för vistelse och föda. Mitt
arbete fokuserar på fem av de mest prefererade trädarterna, medan de andra fem diskuteras i
ett motsvarande arbete av Kempe. Totalt räknades 10.260 träd i området och 50 olika arter
kunde artbestämmas. Den vanligaste av mina trädarter var Teclea nobilis som utgjorde 35
% av totala antalet räknade träd, däremot användes det av aporna för vistelse endast under
15 % av observationstiden. Den art som användes främst för att ätas från var Grewia
bicolor, särskilt av de lakterande honorna som gärna åt dess frukter. I relation till den del av
skogen biomassa som arten utgjorde (beräknat från stamarean) så åts den från nästan sex
gånger mer än väntat. Ficus sycamorus hade en ännu högre relationskvot mellan förekomst
och användning som föda, över 30 räknat på antal träd eller grenar. Då det är ett av de
största träden blev det en betydligt lägre siffra (omkring sju ggr) räknat på yta. Trädet
utgjorde endast ca 0,2 % av antalet träd och grenar i skogen och lite över 1 % av biomassan
räknat på stamyta. Förutom dessa tre arter studerades även Elaeodendron buchananii och
en oidentifierad art (Species 1) i detalj och tas upp i detta arbete.

Main title:Blue monkeys' utilization of five tree species in relation to the abundance of each tree species
Subtitle:teclea nobilis, Elaeodendron buchananii, Species 1, Grewia bicolor and Ficus sycamorus
Authors:Ahlbäck, Lina
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:213
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:cercopithecus mitis stuhlmanni, blue monkey, sabaringo forest, foraging, positioning, tree abundance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal ecology
Language:English
Deposited On:11 Sep 2017 14:49
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 12:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics