Home About Browse Search
Svenska


Takahashi, Julia, 2008. A literature review of the spider monkey, Ateles sp., with special focus on risk for extinction. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
255kB

Abstract

This literature review summarizes and clarifies taxonomy, geographic distribution,
status, habitat and food choice, threats, social organization and reproduction of spider
monkeys, genus Ateles. The aim of the study is to asses why spider monkeys are
vulnerable for extinction and discuss possible conservation actions. Spider monkeys live
in subtropical and tropical rainforest in the Neotropic ecoregion from southern Mexico
to northern Bolivia. At the time sixteen species and subspecies are accepted, of which
thirteen are considered as endangered, vulnerable or critically endangered at the IUCN's
red list; only three of them are at least concern. They are one of the largest New World
monkeys. They travel fast with assistant by their prehensile tail, have large home ranges
and prefer undisturbed old rainforest as habitat and are considered to be ripe-fruit
specialists, although they have been seen to eat larger amount of unripe fruits and leaves
and can temporally shift habitat in search for food. Many different kinds of fruits are
eaten depending on the availability and season but species from Moraceae, Myristicaeae
and Burseraceae family are reported from several sites. They are also important seed
dispersals, which may play a role in the rainforest composition in long terms. They live
in a fission-fusion system in sex segregated social groups, where small subgroups join
and split. Reproductively they mature late and have long interbirth interval. Major
threats are habitat reduction and not least hunting. Many of the spider monkeys
characteristics and demand for special and large habitat and suitable food makes it very
vulnerable for extinction, and all this information is important for the conservation of
the species.

,

Den här litteraturstudien summerar och tydliggör taxonomin, geografisk distribution, status, habitat, födoval, hotbild, social struktur och reproduktion för spindelapor, genus Ateles, med syfte att redogöra för varför många arter av spindelapor riskerar utrotning. Dessutom diskuteras möjliga åtgärder. De lever i subtropiskt till tropisk regnskog i neotropikerna från södra Mexiko till norra Bolivia. Idag finns det sexton erkända arter och underarter, av vilka tretton är listade som ”sårbar”, ”starkt hotad” och ”akut hotad” på IUCN’s röda lista över hotade arter, endast tre är rankade i den lägsta kategorin. Spindelaporna är en av de största arterna av nya världens apor. De tar sig snabbt fram med hjälp av deras långa svans med gripförmåga, har stora hemområden och föredrar orörd regnskog som habitat. De anses vara specialister på mogen frukt fastän de även har setts äta stora mängder omogen frukt och blad och kan även tillfälligt byta habitat i sökandet av föda. Spindelapan äter väldigt många olika arter av frukt beroende på säsong och tillgänglighet; arter från växtfamiljerna Moraceae, Myristicaeae och Burseraceae har rapporterats från fler områden. De är även viktiga fröspridare pga deras stora fruktintag, vilket kan spela en viktig roll i regnskogens sammansättning i ett längre perspektiv. De lever i ett könssegregerat så kallat fission-fusion gruppsystem, där flera små undergrupper som tillhör en större grupp förenas och skiljs om vartannat. De blir sent könsmogna och har ett långt reproduktionsintervall. Största hoten är avverkning av regnskog, förändring av habitat och inte minst jakt. Många av dess egenskaper och krav på habitat och föda gör den väldigt utrotningskänslig. Information om spindelapors ekologi och levnadssätt är viktig för bevarandet av arten.

Main title:A literature review of the spider monkey, Ateles sp., with special focus on risk for extinction
Authors:Takahashi, Julia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:2008:49
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Ateles, spider monkey, extinction
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6846
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6846
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal taxonomy and geography
Language:English
Deposited On:11 Sep 2017 14:49
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 09:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics