Home About Browse Search
Svenska


Anglart, Dorota, 2008. Kalvens beteende i olika uppfödningssystem. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
123kB

Abstract

The purpose of this literature review was to investigate how the rearing systems influence the behaviour of dairy calves. Calves are social animals that form groups within the herd where play and social licking between calves are important social activities. Suckling is a complex behaviour and essential for the calf's survival. In the modern rearing systems the calf is usually separated from its mother soon after birth. Calves are then kept in individual pens, group pens or, more rarely, with a foster cow. Feeding system often depends upon housing system and calves in single pens are often feed through buckets or a bucket with a nipple. In group pens calves can be fed in the same manner or trough an automatic calf feeder with nipple. These types of housing systems disregard the calf's natural behaviour and suckling pattern. Due to this abnormal behaviours such as cross-sucking or non-nutritive sucking are common. The conclusion from this literature review is that in regard to the calf's welfare the most appropriate way of housing is with its mother or a foster cow.

,

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur uppfödningssystemet påverkar
beteendet hos mjölkkornas kalvar. Kalvar är sociala djur som bildar grupper inom flocken där
lek och slickande kalvar mellan är viktiga sociala aktiviteter. Digivning är ett beteende av
komplex natur och är essentiellt för kalvens överlevnad. I modern mjölkproduktion separerar
man oftast kalven från kon strax efter födseln. Kalvar hålls i ensambox, gruppbox eller mera
sällsynt, med en amko. Utfodringssystemet hör ofta samman med inhysningssystemet och
kalvar i ensamboxar utfodras ofta ur spann eller spann med napp. Gruppboxhållna kalvar kan
utfodras på samma vis eller genom en automatisk kalvamma med napp. Dessa typer av
inhysningssystem stämmer varken överrens med kalvens naturliga beteende eller
digivningsmönster. På grund av detta är onormala beteenden som sugande på andra kalvar
och icke näringsgivande sugande vanligt förekommande. Slutsatsen från denna litteraturstudie
är att det bästa uppfödningssystemet med avseende på kalvens välfärd är att låta kalven gå
samman med sin mor eller en amko.

Main title:Kalvens beteende i olika uppfödningssystem
Authors:Anglart, Dorota
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:kalv, beteende, uppfödning, inhysning, cross-sucking
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6855
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6855
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:49
Metadata Last Modified:13 Sep 2017 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics