Home About Browse Search
Svenska


Bergkvist, Jenny and Björkman, Mikaela and Lagerström, Hanna and Winbo, Lisa, 2008. Den nya tillsynslagen med inriktning mot aggressiva hundar. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
150kB

Abstract

Hunden härstammar från vargen och har till viss del samma beteendemönster, samma sätt att kommunicera och har även ärvt vargens potential till aggression. Med den nya tillsynslagen hoppas man öka allmänhetens trygghet vad det gäller farliga och aggressiva hundar. Polisen har fått större befogenheter och kommer nu förhoppningsvis att få en möjlighet att bekämpa problemen med hundar i tid, och på så sätt kunna förebygga att vissa olyckor sker. De grupper man helst vill komma åt är de som använder hundar i kriminella syften och de som håller dem under extremt dålig tillsyn. Det som leder till en farlig hund beror oftast på flera olika faktorer, varav den största är olämpliga ägare. Även den genetiska faktorn och den socialisering som hunden får från och med valptiden, spelar en stor roll för hur den utvecklas.

Med en hund av kamphundsras avses en hund tillhörande någon av de raser till vilka kamphundar historiskt hört. Exempel på sådana raser är bullterrier, amerikansk staffordshire terrier, tosa inu, bulldog, amerikansk pitbullterrier (pitbull) och staffordshire bullterrier. Det finns en rad olika åtgärder att tillämpa för att komma åt problemen som uppstår med hundar. Andra länder har till exempel valt att införa ett förbud mot vissa raser som anses vara farligare än andra. Andra åtgärder skulle kunna vara att införa hundkörkort. Sverige har inget av ovanstående, utan har istället skärpt sin tillsynslag i förhoppning om att komma åt de olämpliga ägarna. Det är polisen som tillsynsmyndighet, som bestämmer om en person ska medlas ett förbud eller föreläggande. Detta kan gälla till exempel om en hund skäller konstant så att allmänheten störs. I och med den nya tillsynslagen kan tester utföras för att avgöra huruvida hunden kan beräknas som farlig. Kopplat till detta kan ett omhändertagande av hunden göras om det visar sig att ägaren brustit i sin tillsyn av hunden på något sätt. Om man bryter mot denna lag kommer man att kunna bli straffad genom alltifrån böter till hundförbud eller fängelse.

,

The dog is descended from the wolf and has similar pattern of behaviour, communication and aggression. This new law of supervision of dogs is supposed to enlarge the protection against aggressive and dangerous dogs in general. The police authority has increased and is now hopefully able to stop the problems that involve dogs, and in that way prevent some of the incidents that can occur. The group of people that the law mainly focuses on are the ones using dogs in criminal purposes and the ones having extremely poor supervision over the dogs. The things that can lead to an aggressive dog depend on different factors. The most important one is an unsuitable owner. Even the genetic factor and the socialisation of the dog in the earlier stage of development plays a big role in how the dog will develop later in life.
A fighting dog is a dog belonging to the breeds that have a history as fighting dogs. Examples of that kind of dogs are bullterrier, American Staffordshire terrier, bulldog, American pitbull terrier and Staffordshire bullterrier. There are some different measurements to apply when problems with dogs occur. Other countries have for example chosen to introduce a prohibition against some breeds that are considerate to be more dangerous than other dog breeds. Something called a dog licence is another example. Sweden has nothing of the above, but has instead tightened up the law of supervision of dogs in expectations to get to those who are unsuitable as dog owners. It’s the police as a supervision authority that decides whether a prohibition or an injunction should be allocated to a certain person. This can be useful when a dog for example barks a lot all the time and is disturbing to the community. Because of the changes to the law it has now been possible to decide whether a dog is dangerous or not. Furthermore a dog can be taken into custody if the owner has failed in the supervision over the dog. If you violate this law the punishment could be anything from fines, to prohibitions about occupying a dog, to prison.

Main title:Den nya tillsynslagen med inriktning mot aggressiva hundar
Authors:Bergkvist, Jenny and Björkman, Mikaela and Lagerström, Hanna and Winbo, Lisa
Supervisor:Lindberg, Helene
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:178
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:tillsynslag, hund, aggressiva hundar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9124
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:49
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics