Home About Browse Search
Svenska


Eggertsen, Irja and Eisersiö, Marie and Suup Hietala, Sara and Lundgren, Christine, 2008. Hästen (Equus caballus), hästträning och rollkur. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
210kB

Abstract

Det första hästdjuret utvecklades för ungefär 55 miljoner år sedan (Ståhlberg, 2003). De tidigaste fynden av domesticeringen, som texter och konst med hästar, dateras till slutet av 3000 f.Kr. (Postgate, 1986; Zarins, 1986; Piggott, 1992; Kuz´mina, 1994a,b, 1996; Littauer & Crouwel, 1996). Eftersom hästen inte har varit domesticerad mer än ett par tusen år finns det vilda beteendet kvar hos hästen vilket kan skapa problem då människan vill träna sin häst (Bekoff, 2004). Hästens naturliga beteende, som ligger djupt rotat i generna, jämfört med hur vi önskar att hästen ska bete sig, kan vara ganska olika (Bekoff 2004).
Som människa måste man lära sig om och ta hänsyn till hästens naturliga beteende för att samarbete mellan häst och ryttare ska fungera. När man tränar en häst kan man dra nytta av hästens beteende, vilket ofta är bättre än att bortse från det, eftersom hästen mår bäst av att uttrycka sig naturligt (Mills & Nankervis, 1999).

Hästens rörelsemönster beror på hur dess muskler och skelett är uppbyggt. Musklerna är hästens "motor" samt fungerar som stöd och stötdämpare och är anpassade till snabba, kraftfulla rörelser, medan skelettet ger stöd och stadga (Attrell et al, 1994).
Muskler i rygg (ryggsträckarmuskeln) och i buk hjälper till att stadga bålen vid rörelse (Attrell et al, 1994). Den långa ryggmuskeln sammankopplar framben och bakben och vidarebefordrar, genom sammandragning och avslappning, energi till benen. Energin som bakbenen producerar förs via ryggen till frambenen genom musklerna (de Némethy, 1990).

Träning kan definieras som en medveten modifikation i frekvens eller intensitet av ett speciellt beteende. Sådana modifikationer kan skapas genom olika former av positiv eller negativ förstärkning och/eller bestraffning (McLean & McGreevy, 2005). Det som man eftersträvar i träning är en mjuk kontakt med bettet, en häst som slappnar av och utvecklar bra hållning (Podhajsky, 1965). I utbildningen av hästen används olika träningsmetoder. Rollkur är ett exempel på det. FEIs definierade rollkur, eller hyperflexion, som en träningsteknik med överböjning i halsens mittregion som inte är möjlig för hästen att bibehålla under en längre period utan att det påverkar hästen negativt. Då hästarna går i rollkur får de en rak, platt rygg, bakbenen släpar efter och leder i bakdelen dras inte ihop så de förblir bakom hästen (de Némethy, 1990). Att bakbenen inte kliver under hör ihop med att för mycket spändhet i ryggen, vilket förhindrar bakbenens rörelser framåt (Heuschmann, 2007). Hästarna hamnar istället med vikten på framdelen (de Némethy, 1990).

Om rollkur orsakar hästen smärta kan det vara svårt att upptäcka. Eftersom hästen är ett bytesdjur och inte gärna visar sig sårbar, då detta signalerar att de är ett lätt byte (Grandin, 2005). Det kan också vara svårt att skilja på smärta, nedstämdhet och stress (Björck, 2004).

Det finns många olika åsikter om rollkur. Ryttare som tävlar på hög nivå använder sig av denna träningsmetod, trots att den kan vara skadlig för hästen, och då kan den uppfattas som ett accepterat sätt att träna hästen. Många anser dock att detta är en brutal metod för att få hästen att bli eftergiven. Vi tycker att det behövs mer forskning om rollkur och dess effekter på hästen.

,

The first animal that resembled a horse was developed about 55 billions years ago. The earliest findings of domestication, like texts and art of horses, was dated till the end of 3000 B.C. Since the horse hasn’t been domesticated more than a couple of thousand years, the wild behaviour of the horse is still there, and can create problems in horse training. The natural behaviour of the horse, that is deep seated in the genes, compared to how we wish the horse to behave, can be quite different. Humans have to learn about and respect the natural behaviour of the horse in order to find a working relationship. In training the horse you should take advantage of the horse’s natural behaviour rather than to ignoring it, since it’s better for the horse to be able to behave in a natural way.
Training can be defined as a modification in frequency or intensity of certain behaviours. Such modifications can be created through different forms of positive and negative reinforcement and/or punishment. What is wished for in training is soft contact with the bit, a relaxed horse and development of a good posture. In the training of the horse, different training methods are used. An example is rollkur. Federation Equestre Internationale’s defined rollkur, or hyperflexion, as a training technique that overbends the mid-region of the neck and that it can not be maintained for a prolonged time without welfare implications. When the horse is in rollkur the back becomes flat and straight, the hind legs are trailing which leads to the horse being camped. The horse being camped is connected to, too much tension in the back, which prevents the hind legs from moving forwards. The weight of the horse is transferred to the front legs instead of the hind legs.
If pain is involved in the training method rollkur it can be hard to detect. The horse is a prey animal and doesn’t want to present itself as vulnerable, since this would signal being an easy target for predators. It can also be difficult to distinguish between pain, depression and stress.
There are a lot of opinions about rollkur. Riders competing on a high level use this method, in spite of its possible injuries to the horse. It is thus acknowledged as an acceptable way of training horses by some people. On the other hand, some people considered rollkur to be a brutal method to get the horse more submissive. We think that a lot more research needs to be done on rollkur and its effect on the horse. Also knowledge about the horse and training methods needs to be spread in our society, which we are trying to show in this text.

Main title:Hästen (Equus caballus), hästträning och rollkur
Authors:Eggertsen, Irja and Eisersiö, Marie and Suup Hietala, Sara and Lundgren, Christine
Supervisor:Lundberg, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:179
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:häst, hästträning, rollkur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7154
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7154
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:48
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 07:16

Repository Staff Only: item control page