Home About Browse Search
Svenska


Jogeland Hurtig, Emma and Kallerhult, Lovisa and Olsson, Karin and Svemer, Frida, 2008. Omhändertagande av djur. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
365kB

Abstract

Syftet med detta projekt var att ge en sammanfattande bild av hur det svenska samhället hanterar problemen med djur som lider på grund av undermålig kunskap samt vanvård. Vårt fokus låg primärt på hur processen vid omhändertagande av djur går till och hur detta påverkar djuren. Vi vill belysa hur deras beteenden påverkas av undermålig skötsel samt om de inte får möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.

Domesticerade djur är på många sätt anpassade till ett liv i fångenskap, men en stor del av deras naturliga beteenden kommer fortfarande till uttryck. Därför är det viktigt att ta detta i beaktande både när man hanterar djuren samt när man stiftar lagar och tillämpar dem.

För att kunna genomföra vårt projektarbete har vi haft kontakt med flera olika instanser som dagligen arbetar med detta. De fick både svara på frågor samt att de fick möjligheten att uttrycka sina egna funderingar och åsikter om ämnet. Resultaten av denna kommunikation tillsammans med vetenskapliga källor ligger till grund för vårt arbete.

Under tiden som vi arbetat med dessa frågor har vi funnit att arbetsgången när det gäller omhändertagande av djur varierar kraftigt mellan olika län och även inom länen i Sverige. Alla lösningar har sin grund i den svenska lagstiftningen men deras tolkning och tillämpning av densamma varierar signifikant. Detta medför nödvändigtvis inte att den ena är bättre än den andra men det kan vara ett problem när det inte finns någon generell lösning på detta.

Vår förhoppning är att de ansträngningar som just nu läggs ner av många engagerade människor kommer att resultera i en mer generell och likartad lösning på dessa problem. Under tiden hoppas vi att människor kommer att läsa och reagera på vad vi presenterat i vårt arbete och att det kommer att väcka engagemang i frågan om omhändertagande av djur.

,

The aim of this project was to give a review of how the Swedish society deals with the problems of animals suffering due to the lack of care or intentional cruelty. Our focus was the process of taking these animals into temporary custody and how this affects the animals, primary how their behaviours are affected by malicious treatment and lack of ability to perform their natural behaviour.
Domesticated animals are in some ways adapted to the life in captivity, but lots of the natural behaviors still remain intact. Therefore it is important to take this into consideration both when handling the animals and when writing the laws and applying them.
To be able to perform this task we have had contact with several sources that deal with this on a daily basis. They were all asked questions and given the opportunity to express their own thoughts about the subject. The result of these communications along with scientific sources serves as the basis of this paper.
Whilst working with this project we have found that the matter of taking animals into temporary care differs a lot between the Municipalities and the County Administration Boards of Sweden. Their procedures are based upon the same laws, but the interpretation of them varies significantly. This does not necessarily mean that one is better than another but it can create a problem since there are no general routines when taking animals into temporary custody.
We hope that the result of the efforts given by committed people at the moment will result in a more general and equal solution to these problems. Meanwhile we hope that people will read and react to what is written in this paper and that they will take an active interest in these issues.

Main title:Omhändertagande av djur
Authors:Jogeland Hurtig, Emma and Kallerhult, Lovisa and Olsson, Karin and Svemer, Frida
Supervisor:Larsson, Birgitta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:177
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:djur, omhändertagande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7153
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7153
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:48
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 06:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics