Home About Browse Search
Svenska


Hamberg, Frida, 2007. Strålskydd. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
501kB

Abstract

This paper describes how radiation affects the body, the somatic and genetic effect that can occure in exposure of ionizing radiation and how to protect yourself against it. How
radiation affects the cells and why you can get cancer if you get exposed of a large amount of radiation is mentioned.

Research after a threshold is mentioned and what Sweden does today to improve the
radiation protection by laws and regulations.

Explaining the atom, what radiation is and how the ionizing radation interacts with the
atom. How backscatter affect the picture and the workers and how to protect yourself from
backscatter is mentioned. Radiation doses, dosimetry and rules for those who practise
radiation is shortly described.

,

Detta arbete tar upp hur strålning påverkar kroppen på cell- och atomnivå. Vilka somatiska
och genetiska effekter som kan uppkomma vid exponering av joniserande strålning och hur
man skyddar sig mot dessa strålar. Hur strålningen påverkar cellerna och varför man kan få
cancer av att utsättas för mycket strålning tas också upp.
Forskning efter tröskelvärde inom strålning tas upp och vad som görs i Sverige idag för att
förbättra strålskyddet genom lagar och föreskrifter.
Förklaring av atomens uppbyggnad, vad strålning är och hur den joniserande strålningen
påverkar atomen. Sekundärstrålningens betydelse för bilden och personalen tas upp och
olika sätt att skydda sig mot dessa strålar. Kort nämns stråldoser, dosimetri och regler för
de som bedriver röntgen och hur röntgenrummet ska vara strålskyddat för omgivningen.

Main title:Strålskydd
Authors:Hamberg, Frida
Supervisor:Hellander Edman, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:108
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YDJUR Veterinary Nursing Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:strålskydd, röntgen, tröskelvärde, joniserande strålning, strålning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7326
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7326
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:48
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 08:07

Repository Staff Only: item control page