Home About Browse Search
Svenska


Hallgren, Elisabet and Wennberg, Josefin, 2007. Strålbehandling på hund och katt. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
327kB

Abstract

Jönköping Small Animal Hospital is today the only clinic in Sweden to offer radiation therapy as a treatment of tumours.
The body contains of billions of cells that all have to obey the regulations that are established. If a cell is exposed to a harmful substance, for example a chemical, it can be transformed into a tumourcell. Normally the body has a good defence but the tumourcell can survive and start to divide unrestrained. A tumour is starting to develop. To make a diagnosis and determine if radiotherapy is an option for treatment, you have to have a proper anamnesis and make a medical examination of the animal. A sample is taken from the tissue to determine the type of the tumor. There are many different types of radiotherapy. External beam radiation is used in Sweden in form of ortovoltage. Ortovoltage is used for superficial tumours because the radiation only reaches a couple of centimetres into the tissue. The intention of the radiotherapy is as high death of tumourcells and as little damage to the healthy cells as possible. There are different purposes with the treatment. It can be palliative or curative and the most common is a combination with other treatments, for example surgery. The radiation affects the cell direct or indirect by creating a biological effect on the DNA. Depending on witch purpose the radiation has and what type of tissue you irradiate, side effects of different shapes and seriousness can arise. The most common are acute side effects in shape of skin irritation. The radiotherapy is divided into fractions. How many and how often depends of the type of the tumour and the purpose with the treatment. During the fraction the radiation area is fixed and the lightfield is adjusted. The patient is sent to sleep during the whole therapy. Possible aftercare depends of number of side effects and their extent.
After the last therapy you follow the patient with continuous controls and documentation.

,

Djursjukhuset i Jönköping AB erbjuder idag, som enda klinik i Sverige, strålbehandling som en behandlingsform mot tumörer.
Kroppen består av biljontals celler som alla måste lyda cellkärnans signaler och den ordning som är utformad. Blir en cell utsatt för något skadligt, till exempel ett kemiskt ämne, kan den omvandlas till en tumörcell. Vanligtvis har kroppen ett bra försvar men tumörcellen kan överleva försvaret och börja dela sig ohämmat. En tumör har bildats.
För att ställa diagnos och avgöra om strålbehandling är aktuell krävs en utförlig anamnes och klinisk undersökning. Ett vävnadsprov tas för att fastställa tumörtyp.
Det finns många olika typer av strålning mot tumörer. Den strålning som används i Sverige på djur är extern strålbehandling i form av ortovoltage. Denna form används för ytliga tumörer då strålningen bara tränger några centimeter in i vävnaden.
Målet med strålbehandling är högsta möjliga tumörcellsdöd och minsta möjliga påverkan på friska celler. Det finns olika syften med behandlingen. Den kan vara antingen palliativ eller kurativ, och det vanligaste är en kombination med någon annan behandlingsform till exempel operation. Strålningen påverkar cellen direkt eller indirekt genom att skapa en biologisk effekt på DNA-kedjan. Beroende på vilken intensitet behandlingen har och vilken vävnad man bestrålar kan biverkningar i olika former uppstå. De vanligaste är akuta sådana oftast i form av hudirritation. En strålbehandling delas upp i olika fraktioner under en viss tid beroende på tumörtyp och syfte. Under fraktionen fixeras strålområdet och ljusfältet ställs in. Patienten är sederad eller sövd under hela behandlingen. Eventuell eftervård beror på antal biverkningar och dess omfattning. Efter sista behandlingen följer man upp med kontinuerliga kontroller och dokumentation.

Main title:Strålbehandling på hund och katt
Authors:Hallgren, Elisabet and Wennberg, Josefin
Supervisor:Nilsson, Anne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:107
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YDJUR Veterinary Nursing Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:strålbehandling, cancer, cellen, strålning, ortovoltage, fraktion, palliativ, kurativ, extern, brachyterapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6886
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6886
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:48
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 08:57

Repository Staff Only: item control page