Home About Browse Search
Svenska


Martikainen, Pia, 2006. Rangordningens inverkan på beteendet hos nötkreatur (Bos taurus) och dess konsekvenser för djurtillsynen. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
434kB

Abstract

Extensively kept animals for meat production have the right to live in a good
environment. Cattle (Bos Taurus) as social animals live in small herds in the
wild. When holding animals extensively new problems have arisen regarding
human – animal interactions. One welfare problem is to be able to come close
enough to the animals to investigate their health condition. The aim with this
study was to see if rank order influenced the animal's behaviour and whether
or not it influenced the time to approach the test-person, how close the
animals came, when they paid attention to the test-person, their flight
distance, pace and if the test-person could touch the animals. This study
included eight groups of animals of varying group-size. The animals were
studied for five consecutive days in April 2006. Four animals in every group
were studied; two high ranked cows and two low ranked. Rank order
influenced in which pace the animals left the test-person. The pace was
calmer on day 5 than on day 1 (p=0,007, Anova) for the low ranked animals.
The flight distance was shorter on days 3, 4 and 5 for low ranked animals
when the results for days 1 and 2 compared with days 3 -5 (p=0,008,
Wilcoxon). There was a tendency that flight distance was shorter for the high
ranked animals (p=0,055). Between days 2 and 3, the low ranked animals
changed their behaviour. They significantly shortened their distance to the
test-person when comparing days 1 and 2 with 3-5 (p<0,001, Anova), time to
approach (p<0,001, Anova), the distance where they paid attention (p=0,024,
Anova) and if the test-person could touch the animals (p<0,001, Anova).
When testing the behaviours vs. group size effect there were positive
significant correlations within the high ranked cow groups. When group size
got bigger, the time to come close to the test-person got longer (p=0,003,
Linear regression=LR), the distance to the test-person got longer (p<0,001,
LR), distance when the animal paid attention to the test-person got longer
(p=0,001, LR) and there was also a tendency for a difference in which pace
the high ranked cows left the test-person (p=0,055, LR). Both group size and
training of the animals influenced the animals' behaviour when doing the
inspection. Since some of these factors are easy to influence, the animal
keeper could do the inspections easier and better.

,

Djur som hålls för köttproduktion eller för landskapsvård har rätt till en bra
miljö. För att uppnå detta är det många krav som ska uppfyllas. Nötkreatur
(Bos taurus) är flockdjur som under naturliga förhållanden lever i sociala
grupper med djur av olika åldrar. Många djurhållare har gått över till att hålla
djuren extensivt tackvare EU bidragen som gör det mer ekonomiskt. Detta har
medfört att andra välfärdsproblem som konflikter mellan djur och människa
har uppstått. En svårighet med extensiv djurhållning är att komma tillräckligt
nära djuren för att genomföra en god tillsyn. I ett fältförsök på nötkreatur
studerade jag bl. a. hur nära en för djuren okänd person kunde komma djuren.
Försöket genomfördes på 8 djurgrupper av varierande storlek. Av fyra djur i
varje grupp testades två högrankade djur samt två lågrankade djur. Jag mätte
tiden att komma till testpersonen, avståndet till testpersonen, när djuret fäste
uppmärksamheten på testpersonen, flyktavståndet, gångarten i vilket djuret
gick ifrån testpersonen samt om testpersonen fick klappa djuren eller ej.
Resultaten visade att djuren vande sig vid testpersonen på två-tre dagar vilket
resulterade i kortare avstånd till testpersonen (dag 1 & 2 jämfört med dag 3-5,
p<0,001, Wilcoxon). Även tiden det tog för djuren att komma nära
testpersonen (p<0,001, Anova) och avståndet när djuren vände
uppmärksamheten mot testpersonen förkortades (dag 1 & 2 jämfört med dag
3-5, p=0,024, Anova). Flyktavståndet minskade för de lågrankade djuren
(dag 1 & 2 jämfört mot dag 3-5, p=0,008, Wilcoxon) samt tenderade att
minska för de högrankade djuren (dag 1 & 2 jämfört med 3-5, p=0,055,
Wilcoxon). De lågrankade djurens gångart när de gick ifrån testpersonen
lugnades ner (p=0,007, Anova) och fler djur lät sig klappas dag 5 jämfört med
dag 1 (p<0,001, Anova). De högrankade djuren påverkades av
gruppstorleken. Ju större djurgrupp desto längre tid tog det för de högrankade
korna att komma nära testpersonen (p=0,003, Linjär Regression=LR),
avståndet var längre när de fäste uppmärksamheten mot testpersonen
(p=0,001, LR) och det var en tendens till att de gick från testpersonen med en
snabbare gångart (p=0,055, LR). Både gruppstorleken liksom träningen av
djuren påverkade djurens beteende i samband med tillsyn. Då detta är faktorer
som djurhållaren kan påverka skulle tillsynen av djuren enkelt kunna
förbättras och underlättas.

Main title:Rangordningens inverkan på beteendet hos nötkreatur (Bos taurus) och dess konsekvenser för djurtillsynen
Authors:Martikainen, Pia
Supervisor:Lundberg, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:103
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:flyktavstånd, rangordning, lågrankade, högrankade, nötkreatur, extensivt, utegångsdjur, tillsyn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6885
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6885
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:47
Metadata Last Modified:15 Sep 2017 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics