Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jessica, 2006. Kan digivningsbeteendet förutsäga senare fast födointag hos griskultingar?. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
215kB

Abstract

Avvänjningsdiarré är vanligt förkommande hos smågrisar i svenska grisstall. En anledning till detta kan vara att griskultingen inte har ätit av den fasta födan som erbjudits, utan endast fått i sig mjölk från suggan fram till avvänjningen. Detta innebär att kultingen inte haft någon chans att utveckla de nödvändiga enzymer i mag-tarmkanal som behövs för att kunna tillgodogöra sig fast föda. Denna studie går ut på att se om det finns en möjlighet, genom att studera griskultingars digivningsbeteende på ett tidigt stadium, att förutse om en kulting ligger i farozonen för att få avvänjningsdiarré. Studien förutsätter då att intag av fast föda är en av faktorerna som motverkar avvänjningsdiarré. Resultaten visar att den kulting som är mest aktiv vid tidiga digivningar också är den kulting som äter mest av den fasta födan och att den kulting som är minst aktiv vid tidig digivning är den kulting som äter minst av den fasta födan. Resultaten visar också att den kulting som är först framme vid matskålen är den kulting som äter mest av den fasta födan. Slutsatsen från detta försök är att man kan på ett tidigt stadium, genom att studera griskultingars beteende, förutsäga om de ligger i riskzonen för att få avvänjningsdiarré eller inte.

,

Post weaning diarrhea is a common disease among piglets at Swedish pig farms. One reason could be that the piglet has not eaten any of the firm food that has been offered; instead the piglet has continued to only suckle milk from the sow until the weaning started. This means that the piglet has not had a chance to develop the necessary enzymes in the abdomen-intestinal canal that is required to be able to utilize the firm food. The goal of this study was to find out whether there is possible, through studying the piglets suckling behavior at an early stage, to find out if a piglet is in the danger of getting post weaning diarrhea. Provided that consuming firm food is one of the factors that eliminates post weaning diarrhea. The results have shown that the piglet most active during the early suckling period also is the piglet that consumes most of the firm food and that the piglet that is less active during the early suckling also is the piglet that consumes the least of the firm food. The results also showed that the piglet that first gets to the food bowl is also the piglet that consumes most of the firm food. The conclusion of this experiment is that one can in an early stage, through studying the piglets behavior, predict if they are in the risk zone of getting weaning diarrhea or not.

Main title:Kan digivningsbeteendet förutsäga senare fast födointag hos griskultingar?
Authors:Andersson, Jessica
Supervisor:Arnesson, Annika
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:87
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:gris, kulting, digivning, födointag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7152
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:47
Metadata Last Modified:25 Sep 2017 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics