Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Sofia, 2005. Försörjning av vitamin E hos mjölkkor i ekologisk produktion. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Augusti 2000 beslutades att användandet av syntetiska vitaminer inte längre tillåts som tillskott i foderstaten till ekologiska mjölkkor. En generell dispens gäller i hela EU t.o.m. december 2005. Mer forskningsresultat, som kan visa på möjligheter att tillgodose idisslarnas vitaminbehov utan syntetiska vitaminer, är nödvändiga för att kunna ta ett korrekt politiskt beslut om ev. fortsatt dispens.

I norra Europa har korna en kort betessäsong. Det är därför vanligt att lantbrukare tillsätter syntetiska vitaminer i foderstaten till sina kor. Detta för att korna skall klara att producera mycket mjölk och samtidigt hålla sig friska.

Syftet med den här studien var att se om ekologiska svenska mjölkkor kan tillgodogöra sitt behov av vitaminer genom två laktationer utan tillsats av syntetiska vitaminer. Det här examensarbetet är en sammanfattning över första året och de flesta kors första laktation i försöket. Det innefattar endast vitamin E.

De viktigaste vitaminerna till mjölkkor är de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Vitamin A, D och E är viktigast att beakta eftersom kon själv tillgodogör sitt behov av vitamin K och de vattenlösliga vitaminerna C och B. Vitamin E är en viktig komponent i alla celler och fungerar som en antioxidant. Det skyddar cellernas membran mot oxidering. Saknad av vitamin E har resulterat i ökad frekvens av fertilitets- och produktionssjukdomar, t.ex. mastit.

Studien är utförd på 50 mjölkkor vilka delades in i två grupper. En kontrollgrupp (MV) som fick syntetiska vitaminer och försöksgruppen (UV) som inte fick något tillskott av syntetiska vitaminer. Registreringar gjordes varannan vecka under de tre första månaderna i laktationen, därefter en gång per månad, från provmjölkningsresultat. Sex blodprov och sex mjölkprover togs på alla kor vid olika tidpunkter i laktationen och analyserades på vitamininnehåll. Registreringar fördes även på hälsa. Allt foder analyserades på vitamin och övrigt näringsinnehåll. Korna vägdes och hullbedömdes också varje månad.

Registreringarna gjordes för att se om de två grupperna skilde sig åt med avseende på mjölkavkastning, mjölksammansättning, och vitamininnehållet i blod och mjölk, vilka även bearbetades statistiskt, samt med avseende på, hälsa, fertilitet, vikt och hull samt lukt och smak på mjölken.

Data för vitamininnehåll i plasma och mjölk samt mjölkproduktionsdata bearbetades statistiskt med variansanalys genom att använda Proc GLM i SAS. Den statistiska modellen inkluderade behandling och ko-par. Resultat med ett P-värde mindre än 0,05 betraktades som signifikant.

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de båda grupperna.
Korna som utfodrades utan syntetiska vitaminer hade bättre hälsa baserad på veterinärdata och bättre fertilitet än gruppen som fick tillskott. Dessa data bearbetades inte statistiskt.

Dessa resultat är preliminära men visar att dessa kor kan tillgodogöra sitt behov av vitamin E via fodret utan tillsats av syntetiska vitaminer. Resultaten baseras dock på en relativt kort period och på ett begränsat antal djur. Resultat efter två hela laktationer behövs för att kunna bedöma om syntetiskt vitamin är ett nödvändigt tillskott till ekologiska mjölkkor.

,

In August 2000 EU decided to prohibit the use of synthetic vitamins in feed for ruminants in organic production. Currently, there is a general exemption from the rule until December 2005. More knowledge on how to provide sufficient amounts of vitamins to ruminants is needed to make correct political decisions.
The use of synthetic vitamins as a supplement for dairy cows is very common in Northern Europe. The reason is to secure that the cows will get enough vitamins to produce their high milk yield, and to keep the animals healthy under these circumstances.
The purpose of this study was to find out if organic Swedish dairy cows could secure their needs of vitamins during two lactations, without any complements of synthetic vitamins. This work is a summary on the results during the first lactation and will only contain the role of vitamin E.
Vitamin E is one of the most important vitamins for dairy cows. The other fat-soluble vitamins are D, K and A. The cow itself produces Vitamin K and all the water-soluble vitamins C and B. Vitamin E is necessary in all cells and works as an antioxidant, to secure the membranes not to get destroyed. Shortage of vitamin E has resulted in fertility and productions diseases, for example mastitis.
The study was performed on 50 cows, which were kept in two treatment groups. The treatment groups were one control group, which was fed with synthetic vitamins (MV), and the other group was not fed any vitamin supplementation at all (UV). Registrations on milk yield and milk composition were performed every second week. Six blood samples and six milk samples were taken on each cow during the lactation. Cow health and fertility were registered. All feedstuffs were analysed for vitamins and nutritional composition. Body weights were recorded once a month, and body conditions of the cows were scored at the same time.
Data were analysed statistically by analysis of variance using the PROC GLM of SAS. The model included treatment and cow-couple. The results was significant if P showed less than 0,05.
There were no significant differences between the two groups in milk yield, milk composition, and vitamin E status in plasma and in milk. The group fed no synthetic vitamins had better health based on veterinary treatments and better fertility than the other group, but no statistic tests were performed on these data. The preliminary results indicate that dairy cows seem to be able to maintain their milk production without dietary supplementation of synthetic vitamins. However, the results are based on a relatively short experimental period with a limited number of cows. Results from the whole experiment of two complete lactations are needed to make justified conclusions regarding vitamin supplementation to dairy cows.

Main title:Försörjning av vitamin E hos mjölkkor i ekologisk produktion
Authors:Sjöberg, Sofia
Supervisor:Johansson, Birgitta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:54
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:ko, kor, vitamin E, ekologisk produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7785
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7785
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:47
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics