Home About Browse Search
Svenska


Eliasson, Johanna, 2005. Besökares påverkan på Nordens Arks vargflock. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Zoo animals can be more or less disturbed by the presence of care takers as well as visitors. This may lead to stress and/or abnormal behaviour. The purpose with this study was to give a time budget of the behaviour of the captive wolves' (Canis lupus) and occurrence of behavioural disturbances and how this is affected of human visitors. For this purpose the wolves at Nordens Ark have been studied during off season as well as on season.
The zoo Nordens Ark is an idealistic foundation which was founded in 1988 and is located at Åby säteri, 130 km north of Gothenburg. The park is open all year around and has about 140 000 visitors annually. The wolf pack consists of a family group of ten wolves, an alpha pair and their pups (3 males and 5 females). The wolves have three enclosures in connection with each other of 11 000, 2 500 and 1 000 m2.
The observations were performed in connection with feeding and cleaning in the enclosure and continued for about two hours each time. A scan of the behaviour of the group was done every 30 seconds, two times daily for twenty days. Signs of abnormal behaviour were recorded continuously during the observation period. The study was performed during two periods corresponding off season (15 to 24 March) and on season (10 to 19 May) in 2004.
During off season a larger proportion (25 %) of the wolves were active then during on season (13 %). The proportion of invisible wolves was 46 % off season and 56 % on season. The amount of inactive wolves were equivalent on season respective off season with 29 % and 31 %. Abnormal behaviour was observed at nine occasions off season while on season only three occasions were observed.
Possible explanations for the higher proportion of active behaviour off season could be the fact that off season coincided with mating period and that one female wolf was pushed away from the pack and was euthanized during off season. This could also explain the higher proportion of abnormal behaviour off season. Another possible explanation could be that the number of feeding occasions off season were fewer and the time between feedings were longer, which could give raise to a larger tension and stress at feeding time and by that more abnormal behaviour off season.
Despite that the proportion of inactive wolves was equal off and on season, the visitors may have influenced the wolves. On season it was noted that the wolves in higher extent chose a resting location in a part of the enclosure which was more protected from the visitors view than during off season. One could assume that the number of visitors influenced where the wolves chose to stay.
34

,

Djurparksdjur kan vara mer eller mindre störda av närvaron av skötare såväl som besökare, vilket kan ta
sig uttryck i avvikande beteenden, stress och/eller beteendestörningar. Syftet med denna studie är att ge en
tidsbudget över djurparksvargars (Canis lupus) beteende och förekomst av beteendestörningar samt hur
vargarna påverkas av antalet besökare. I detta syfte har Nordens Arks vargflock studerats under lågrespektive
högsäsong.
Djurparken Nordens Ark är en ideell stiftelse som bildades 1988 och ligger på Åby säteri, 130 km norr om
Göteborg. Parken har öppet årets alla dagar och har ca 140 000 besökare per år. Vargflocken består av tio
vargar, ett alfapar och deras valpar (3 hanar och 5 tikar). Vargarna har tre hägn i anslutning till varandra,
om 11 000, 2 500 och 1 000 m2
vilka är bevuxna med barrskog.
Beteendestudierna gjordes i samband med utfodring och rengöring i hägnet och pågick cirka två timmar per
gång, två gånger dagligen. Registrering av beteenden skedde med scansampling där gruppens beteende
registrerades med intervallet 30 sekunder under hela observationsperioden. Eventuella tecken på
beteendestörningar registrerades kontinuerligt under hela observationsperioden. Studien genomfördes under
två perioder motsvarande lågsäsong (15 till 24 mars) och högsäsong (10 till 19 maj) år 2004.
En större andel av vargarna var aktiva under lågsäsong (25 %) än under högsäsong (13 %). Andelen
osynliga vargar var 46 % under lågsäsong och 56 % under högsäsong. Andelen inaktiva vargar var
likvärdig under låg- respektive högsäsong med 29% respektive 31 %. Vid nio tillfällen observerades
beteendestörningar under lågsäsong medan det under högsäsong observerades vid tre tillfällen.
Möjliga förklaringar till den högre andelen aktiva beteenden under lågsäsongen kan vara det faktum att
lågsäsongen sammanföll med parningsperioden samt att en vargtik stöttes ut ur flocken och togs bort under
lågsäsongen. Detta skulle också kunna förklara den högre andelen beteendestörningar under lågsäsongen.
En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att antalet utfodringar under lågsäsongen var färre och tiden
mellan utfodringarna längre, vilket skulle kunna ge upphov till större spänning och stress inför utfodring
och därmed fler beteendestörningar under lågsäsongen.
Trots att andelen inaktiva vargar var likvärdig under låg- och högsäsongen kan besökarna ha påverkat
vargarna. Under högsäsong noterades att vargarna i högre utsträckning valde en viloplats som var belägen
i en mer insynsskyddad del av hägnet än viloplatsen de valde under lågsäsong. Man skulle alltså kunna anta
att besökarnas antal påverkar var vargarna väljer att uppehålla sig.

Main title:Besökares påverkan på Nordens Arks vargflock
Authors:Eliasson, Johanna
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:52
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:varg, Nordens Ark, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9116
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9116
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:47
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 10:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics